Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AMEN: Bir yerde mukim olmak, ikamet etmek.
ÂMEN: Çok veya en emin ve güvenilir.
ÂMENNA: İnandık, öylece kabul ederiz, ona diyecek yok (meâlindedir.)
ÂMENTÜ: "İmân ettim" demek olup Ehl-i Sünnet Mezhebi olan mü'minlerin iman esaslarını kısaca toplayan ifâdenin has ismidir.
İçerisinde 'ÂMEN' geçenler
ÂMENNA: İnandık, öylece kabul ederiz, ona diyecek yok (meâlindedir.)
ÂMENTÜ: "İmân ettim" demek olup Ehl-i Sünnet Mezhebi olan mü'minlerin iman esaslarını kısaca toplayan ifâdenin has ismidir.
BEHRAMEN: f. Bir çeşit kırmızı yakut. * Kadınların kullandıkları allık. * İpekten dokunan güzel bir kumaş. * Kırmızı gül, asfur çiçeği.
DÂMEN: f. Etek. Kenar. Taraf. Zeyl. Elbise veya dağ eteği.
DÂMEN-İ MUALLÂ: Yüksek şerefli dâmen, muallâ etek. * Mc: Yüksek namus sâhibi.
DAMEN-BUS: f. Etek öpen.
DAMENE: f. Dağ eteği, dağın çevresi.
DAMEN-GİR: f. Eteğe yapışan, etek tutan. * Dâvacı, hasım, şikâyetçi.
DAMENÎ: f. Eteklik. * Kadın başörtüsü.
DAMEN-KEŞ: f. Feragat eden, eteğini çeken.
EHRAMEN: f. şeytan, iblis. * Dev.
İHTİRAMEN: Hürmet ederek, saygı göstererek.
İKRAMEN: İkram olarak. Ağırlama suretiyle. Hürmet, tazim ve saygı için.
İLTİZAMEN: İltizam yoluyla, iltizam suretiyle.
KAMEN: Lâyık.
KAMENCER: Yaycı, kavvas.
KERAMEND: f. Münasib, muvafık, lâyık, uygun, şayeste.
KİRAMEN KÂTİBÎN: İnsanların iki tarafında bulunup, sevablarını ve günahlarını yazan meleklerin adı.
MENAMEN: Uyuyarak. Uykuda olarak.
MUTAMENE: Teskin etmek, sâkinleştirmek.
MÜNHAMENNA: Muhammed (A.S.M.) manâsına, Tevratta geçen İbrânice isimdir.
MÜZAMENE: Zamanla çalışıp ücret almak.
NİZAMEN: Nizam dairesinde. Nizama ve kanuna tabi olarak.
PAKDAMEN: f. Eteği temiz. * Mc: Namuslu.
PAK-DAMENÎ: f. "Eteği temiz oluş" * Mc: Namusluluk.
PARLAMENTO: İng. Millet meclisi. Milletvekillerinden meydana gelen meclis ve senatonun tamamı.
PİRAMEN: f. Çevre, etraf, yan.
TAMAMEN: Büsbütün, eksiksiz ve tam olarak, mükemmel biçimde.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ÂMENNA : İnandık, öylece kabul ederiz, ona diyecek yok (meâlindedir.)
AME : f. Divit, yazı hokkası.
AMA' : Dağbaşlarında olan duman.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...