Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AİŞ: Yaşıyan.
Rahat yaşıyan.
AİŞE: (Bak: Ayişe)
İçerisinde 'AİŞ' geçenler
AİŞE: (Bak: Ayişe)
ARAİS: (Arûs. C.) Gelinler. * Güneşler. * Gökler.
BAİS: Fakir. * Şiddet ve zahmete uğramış kimse.
BAİS: (Ba's. dan) Gönderen. Sebeb olan. İcab ettiren. * Yeniden yaratan. Ölüleri tekrar dirilten. * Peygamber gönderen (Allah C.C.)
BAİS-İ MESERRET: Sevinmeye sebep olan, sevinç sebebi.
BAİS-İ SÜR'AT: Hızlı gitmesine, sür'atli olmasına sebeb olan.
DERD-İ MAİŞET: Geçinmek derdi ve zorluğu. Maişet derdi.
DESAİS: (Desise. C.) Vesveseler, desiseler. Gizli hileler.
DESAİS-İ ŞEYTANİYYE: şeytanca desiseler, hileler.
DESAİS-İ ŞEYTANİYYE: Şeytanca desiseler, hileler.
HABAİS: (Habise. C.) Kötülükler. Murdar ve pis şeyler.
HASÂİS: Bir şeye, birine has olan keyfiyetler.
HASÂİS-İ İNSÂNİYYE: İnsanlık hassaları.
HASAİS: (Hasîse. C.) Kötü huylar, fena tabiatlar.
HAŞAİŞ: (Haşiş. C.) Kuru otlar.
KAÎS: Çok yağmur.
KENAİS: Keniseler, kiliseler.
KUNAİS: (C: Kanâıs) Büyük cüsseli, iri vücutlu kişi.
MAİS: Ağaçları sık bitmiş olan yer.
MAİŞET: (Ayş. dan) Yaşayış. Yaşama. Ömür. * Yaşamaya lüzumlu bulunan maddeler.
MAİŞETGÂH: f. Maişet yeri. Geçim te'min edilen yer.
MEDAR-I MAİŞET: Geçim vasıtası.
MÜNBAİS: İnbias eden, gönderilen. * İleri gelen. Çıkan. Doğan.
MÜTEKAIS: Göğsü dışarı çıkıp, arkası içeri giren kimse.
MAİŞETGÂH: f. Maişet yeri. Geçim te'min edilen yer.
NAKAİS: (Noksan. C.) Eksiklikler. Noksanlar.
NEFAİS: (Nefise. C.) Değerli, güzel ve beğenilir şeyler.
NEFAİS-PEREST: f. Nefis şeyleri beğenenen, güzel şeyleri seven.
NEKAİS: (Nakise. C.) Nakiseler. Noksanlar.
NESAİS: (Nesise. C.) Fesatlık için yapılan fısıltılar.
RAİŞ: Huk: Rüşvet veren kimse ile rüşvet alan arasında vasıtalık eden kimse.
TAİS: Hafif başlı.
ÜMM-ÜL HABÂİS: Şarap, rakı gibi haram olan içki.
YAİS: (Ye's. den) Ümitsiz, kederli, me'yus.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AİŞE : (Bak: Ayişe)
AİB : (Bak: Ayib)
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...