Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AŞİNA: f. Mâlumatlı, haberli olan. Arif. Bilgili. Mâlik. Tanıdık. Yabancı olmayan.
Yüzücü.
İçerisinde 'AŞİNA' geçenler
DAKAİK-AŞİNA: f. İlmî incelikleri bilen, anlaşılması ve tefhimi müşkül, yüksek ve ince ilmî mes'elelere vâkıf olan.
DERD-AŞİNA: f. Dert görmüş, mihnet görmüş kişi.
ÇEŞM-AŞİNA: f. Göz aşinalığı olan, tanıdık.
GAYB-AŞİNA: f. Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya âhiretten haberi olan.
HAL-AŞİNA: f. Hâl ve durumdan anlayan.
HARF-AŞİNA: Harfleri birbirinden ayırdedebilen. * Mc: Sözden anlayan.
HUDAŞİNAS: f. Allah'ı tanıyan, Allah'a iman eden.
KADİR-AŞİNA: Değer ve kadir bilen.
KÂR-AŞİNA: İş bilir. İşten anlar.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ÂSİN : Pis kokulu. Bozulup kokan su.
ASIF(E) : (C.: Asıfât) Şiddetli rüzgâr, sert fırtına. (Bak: Asf)
AS : Mersin ağacı.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...