Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AŞİYY: Akşam, akşam üzeri.
İçerisinde 'AŞİYY' geçenler
ESASİYYE: Asılla temelle alâkalı. Esasa ait ve müteallik.
HAMASİYYAT: Kahramanlık destanları.
HASİYY: Hayası çıkarılmış, hadım edilmiş, burulmuş (insan veya hayvan).
HASİYYET: (Hassiyet) Hususi fayda, kuvvet ve menfaat, tesir, keyfiyet.
HAŞİYY: Kuru, yâbis.
HAŞİYYE: (C.: Haşâyâ) İçi dolmuş döşek. * Nihalî adı verilen sofra altı.
HUKUK-U SİYÂSİYYE: Siyasi haklar. Memleket idâresini ve halkın hakkını tanıyan hükümlerin tamamı.
İHSASİYYE: Tecrübeden ve hissedilenden gayrısını kabul etmeyen. Hissiyyun ve maddiyyun fırkasından olanlar. İmansızlık. Dinsizlik.
İHTİSASİYYUN: İhtisas sâhibi kimseler, mütehassıslar.
KASİYY (KISİYY): Soğuk gece. * Kas adı verilen mahâlde yapılan ibrişimli bir elbise.
KASİYY: Uzak, baid. Irak.
KIYASİYYAT: (Kıyâsi. C.) Benzetme veya tatbik ile olanlar. * Umumi kurallara uygun olanlar.
LASİYYEMA: Bâhusus. Hususan. Buna gelince. Herşeyden ziyade. Ençok.
NASİYY: Yaş ot.
NASİYYE: Nass oluş. Kat'ilik, şüphesizlik, kesinlik. (Bak: Nass)
SİYASİYYUN: Politikacılar, siyasetçiler. Devlet idaresine çalışanlar.
VASİYY: Yetim gibi güçsüzlerin işleri kendine vazife olarak verilen kimse.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ÂSİYÂ : f. Su değirmeni.
ASIF(E) : (C.: Asıfât) Şiddetli rüzgâr, sert fırtına. (Bak: Asf)
AS : Mersin ağacı.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...