Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ABAT: Koltuk altları.
İçerisinde 'ABAT' geçenler
CEVABAT: (Cevâb. C.) Cevablar. Sorulan sorulara verilen karşılıklar. Mukabil sözler.
DARABÂT: (Darbe. C.) Vuruşlar. Çarpmalar. Vurmalar.
DARABÂT-I ANİFE: Şiddetli vuruşlar.
HABAT: Vücuttaki bir yara iyileştikten veya vücuda bir sopa ile vurulduktan sonra bedende kalan iz. * Davarın çok yemekten dolayı karnının şişmesi.
HARABAT: Harabeler. Viraneler. Meyhâneler.
HAVABAT: (Bak: Havbâvât)
HİCABAT: (Hicab. C.) Perdeler. * Tılsımlar.
İCABAT: İcablar. Gerekenler. Lüzum edenler.
İGTİSABAT: (İgtisab. C.) Gasbetmeler, başkasının malını elinden zorla almalar.
İKTİSABAT: (İktisab. C.): İktisablar, kazanmalar, elde etmeler ve edinmeler.
İLTİHABAT: (İltihab. C.) İltihablar, alevlenmeler.
İNKILÂBÂT: İnkılâblar, değişmeler.
İNTİHABAT: (İntihab. C.) Yağmalar, talan etmeler, kapışmalar.
İNTİHABAT: (İntihab. C.) Seçilmeler, seçmeler. * Seçimler.
IZTIRABAT: (Iztırâb. C.) Elemler, acılar, sıkıntılar, azablar. Vesveseler.
KABATÎ: (Kıbtî. C.) Çingeneler.
KASABAT: (Kasaba. C.) Bronşlar. * Kasabalar.
MUHATABAT: (Muhâtaba. C.) Konuşmalar.
MURABATA: Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip sebatla nöbet beklemek. * Mülâzemet etmek. * Bağlamak.
MUSAHABAT: (Musahebe. C.) (Sohbet. den) Sohbetler, konuşup görüşmeler.
MÜNTEHABÂT: Güzideler, seçilmiş olan şeyler.
MÜRABATA: Bağlamak. * Düşman gelecek yerleri gözleyip sakınmak.
RAGABAT: Rağbetler, istekler, istekle karşılamalar.
RAKABAT: (Rakabe. C.) Boyunlar. Ense kökleri. * Köleler, câriyeler. Kullar.
SABAT: (C.: Sevâbıt-Sâbâtât) Pazar sokağı, iki duvar arasının örtüsü (altı yol olur.)
ŞUABAT: (Şu'be. C.) Şubeler, kısımlar, takımlar, bölükler. Dallar.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ABA' : Kaba, ahmak kişi.
AB : f. Su. * Mc : Yağmur. * Letâfet, güzellik. * İtibar. * Irz, nâmus. * Vakar. * Cilâ. *Keskinlik.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...