Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ABL: Kalın, büyük nesne.
Bükmek.
ABLA': Ak nesne.
Beyaz taş.
ABLİSE: f. Tarlaya tohum atan, ekinci.
ABLUKA: İtl. Etrafını sarıp hâriçle alâkasını kesme. Bahren muhasara, denizden kuşatma.
ABLUKAYI BOZMAK: Muhasara hattını yarıp geçmek.
ABLUKAYI KALDIRMAK: Muhasarayı bırakmak.
İçerisinde 'ABL' geçenler
ABLA': Ak nesne. * Beyaz taş.
ABLİSE: f. Tarlaya tohum atan, ekinci.
ABLUKA: İtl. Etrafını sarıp hâriçle alâkasını kesme. Bahren muhasara, denizden kuşatma.
ABLUKAYI BOZMAK: Muhasara hattını yarıp geçmek.
ABLUKAYI KALDIRMAK: Muhasarayı bırakmak.
ATEH KABL-EL MİÂD: Erken bunama.
CABLUS: f. Dalkavukluk, yaltaklanma. * Dalkavukluk eden, yaltaklanan.
CABLUSÎ: f. Dalkavukluk, yaltaklanıcılık.
GIŞA-YI TABLÎ: Tıb: Kulak zarı.
HABL: Bir şeyin bozulması. Noksan olmak. * Delirmek.
HABL: İp. Urgan. Halat. * Tıb: Vücudda ip gibi olan âzalar.
HABL-ÜL MESAKÎN: Sarmaşık bitkisi.
HABL-ÜL METİN: Sağlam ip. * Mc: İslamiyet. Kur'an-ı Kerim.
HABL-İ MEVHUM: Mc: Daima olacak gibi görünüp de gittikçe uzaklaşan istek, gaye. Mevhum ip.
HABLULLAH: Allah'ın ipi. Kur'an-ı Kerim. Allah'a kavuşma vasıtası. İhlâs. İtaat. Cemaat.
HABL-ÜL VERİD: Şah damarı. Atar damar.
HİSS-İ KABL-EL VUKU': Bir şeyi vukuundan önce hissetmek.
ISTABL: Ahır.
ISTABL-I ÂMİRE: Saray ahırı.
ISTABL-I HÂS: Padişahın atlarına mahsus ahır.
IZMAR-I KABL-EZ ZİKR: Edb: Bir kelimenin zikrinden önce ona âit zamiri kullanmak.
KABL: Önce. Evvel. İleride. Evvelki.
KABL-EL BÜLUĞ: Büluğdan evvel.
KABL-EL MİLÂD: İsa'dan (A.S.) önce, milâddan evvel.
KABL-ET TAAM: Yemekten önce.
KABL-ET TELAKİ: Buluşmazdan önce.
KABL-EL VUKU': Vuku'dan evvel. Olmadan evvel.
KABL-EL VÜCUD: Gelmeden önce.
KABL-EZ ZEVAL: Öğleden önce.
KABL-EZ ZUHR: Öğleden evvel.
KABL-EZ ZUHUR: Zuhurundan ve meydana çıkmadan evvel.
KABLÎ: İlke ve önceliğe âit. Hiçbir tecrübeye dayanmadan. Yalnız akıl ile.
KABLO: Fr. : Telgraf, telefon hatlarında veya elektrik akımı iletmede kullanılan izole edilmiş tellerin bütünü.
MA-KABL: Öndeki. Üstteki. Geçmişteki.
NAZC-I KABL-EL VAKT: Zamanından önce büluğa erme.
TABL: Davul. * Kulak zarı.
TABL-BAZ: f. Davulcu.
TABLDOT: Fr. Lokanta, okul ve otellerde belli bir miktar para karşılığında verilen belirli çeşitlerden ibaret bir öğün yemek.
TABLE: Dirhem.
TABLEK: Dünbelek.
TABL-HANE: f. Büyük davul.
TABL-ZEN: f. Davulcu.
TEVETTÜR-Ü HABL: İpin gerilmesi.
TIBL (TABL): (C.: Tubul-Atbal) Davul.
ULÜVV-Ü CENABLIK: Âlî cenablık. * Kerem ve cömertlik sâhibi ve faziletli olmak. Büyüklük.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ABLA' : Ak nesne. * Beyaz taş.
AB : f. Su. * Mc : Yağmur. * Letâfet, güzellik. * İtibar. * Irz, nâmus. * Vakar. * Cilâ. *Keskinlik.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...