Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ABT: Deveyi ve koyunu hastalanmadan sağ iken boğazlamak.
Kazılmamış yeri kazmak.
Yarmak.
ABT: Yalan, Şübhe uyandırıcı hareket.
İçerisinde 'ABT' geçenler
DABT: Hıfzetmek. * Cem'etmek, toplamak.
GABT: "Koyun semiz mi" diye el ile yoklamak.
GABTA: (Bak: Gıbta)
HABT: Şiddetli vurmak. Önünü görmeyerek körcesine basıp yürümek. * Yanılmak, unutmak, hatâ etmek. * Fesada vermek. * Hiç umulmayan birisinden yardım istemek. * Cin çarpmak.
HABT: (C.: Ahbât) Sükun. Huşu. * Sönmek. * Çukur yer. * Düz yer.
HABT: Yanlış hareket. * Maktulün kanının heder olması. * Bozma, ibtâl etme, muteberliğini kaybettirme. * Bir bahis veya münazarada karşısındakinin hatasını isbat ile onu ilzam edip susturma.
HABT-İ A'MÂL: İrtidad eden, yâni dinden çıkan bir kimsenin, dindar iken yapmış olduğu ibadetlerinin ibtâl olup sevapsız kalması.HABTER : Kısa boylu.
HABT U HATA: Düzensizlik, yanlış, hata.
HİCAB-I MÜSTABTIN: Tıb: Plevra.
KABT: El ile bir şey toplamak.
KABTARÎ: Yünden dokunan bir elbise.
KAİDE-İ RABT: Bağlama kaidesi, bağlama cümlesi.
MABTAHA: (C: Mebâtıh) Kavun karpuz ekecek yer.
RABT: Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak. * Nizam vermek, intizam bulmak. * Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak.
RABT-I KALB: Kalb bağlama, gönül bağlama.
RABT EDATI: Gr: Bağlama edatı. Kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan harf veya kelime. (Hem, ve... gibi)
RABTİYYE: Rabtiye. * Bağlayacak şey.
ŞADABTER: (şâd-âbter) f. Çok su verilmiş, fazla sulanmış.
ŞADABTER: (Şâd-âbter) f. Çok su verilmiş, fazla sulanmış.
TABTABA: Su çağıltısı. * Tıpırtı.
ZABT: Zabt etmek. İdâresi altına almak. * Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek. * Kavramak. * Kaydetmek. Hülâsasını yazmak. * Bağlamak.
ZABTIYYE: Jandarma veya polis kuvveti. Memleket içi âsâyiş ve intizamı te'min maksadı ile çalışan hükümet kuvveti.
ZABTIYYE NÂZIRI: Emniyet genel müdürü.
ZABTIYYE NEZARETİ: Emniyet Umum Müdürlüğü'nün eski ismi.
ZABT-NÂME: f. Hâdise veya vak'a yerinde alâkalı kimselerin hâdisenin oluş şeklini imzâ altında kaydettikleri kâğıt. Zabıt tutulan kâğıt.
ZABT U RABT: Disiplin, âsâyiş, düzen. * Hüsn-ü tedbir ve basiret ile muhâfaza.
ZAPT-Ü RABT: (Bak: Zabt ü rabt)
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AB : f. Su. * Mc : Yağmur. * Letâfet, güzellik. * İtibar. * Irz, nâmus. * Vakar. * Cilâ. *Keskinlik.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...