Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ACİN: Rengi ve tadı değişmiş pis su.
ACİN: Yoğurma, hamur tutma.
ACİNÎ: Hamur gibi yoğurulmuş, macun kıvamında.
ACİNİYET: Mâcun halinde olma. Hamur gibi yoğurulmuş olma.
İçerisinde 'ACİN' geçenler
ACİNÎ: Hamur gibi yoğurulmuş, macun kıvamında.
ACİNİYET: Mâcun halinde olma. Hamur gibi yoğurulmuş olma.
DACİN: (C.: Devâcin) Evi öğrenmiş olan davar.
ÇİN-İ MAÇİN: Çin ve Çin'in güney kısmı.
HACİN: Küçük hayvan. * Büluğdan önce evlenmiş olan kız.
İNFAK-I MUHTACÎN: Muhtaçları, yoksulları besleme.
LACİN: Ağaçtan dökülen yaprak. * Ağaçtan yaprak indirme.
MAACÎN: (Ma'cun. C.) Macunlar. Hamur kıvamındaki yoğurulmuş şeyler.
MACİN: (C: Micân) Her dileğini yapan kimse. * Hile yolunu öğreten.
MAÇİN: Çin'e tâbi, Doğu Türkistan tarafındaki çöllerde ve Târim nehrinin güneybatısındaki dağlarda oturan Türk milletinden bir kavimdir ve simaca Moğol ile Aryâ cinslerinden mürekkeb oldukları anlaşılıyor. İçlerinde sarı saçlı ve mavi gözlü adamlar dahi bulunuyorsa da lisan bakımından Doğu Türkistan'ın ahalisinden farkları yoktur. Çağatay dili konuşurlar. Kendileri çok tembel; ve zevk ve eğlenceye çok düşkündürler. Ziraat vs. işleri kadınları tarafından yapılır. Tamamı müslüman ve sünnîdirler.
MADDE-İ ACİNİYE: Hamur gibi yoğurulmuş cisim.
MUHTACÎN: (Muhtac. C.) Muhtaç kimseler. İhtiyaç sâhibleri. Fakirler, yoksullar.
RACİN: Adama alışmış davar.
SUKATAÇİN: f. Kırıntı, döküntü toplayan. Artık toplayan.
ŞACİNE: (C.: Şevâcin) Ağaçlı ve meşeli dere.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ACİNÎ : Hamur gibi yoğurulmuş, macun kıvamında.
ACÎB : Şaşılan ve hayret uyandıran şey. Benzeri görülmeyen. Garib. Taaccüb olunan şey.
AC : Fildişi. * Dolu kap.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...