Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ACUR: Kabakgillerden bir hıyar cinsi. Üstü hafif olukludur. Bazıları tüylüce olur.
ACÜR: Yoğunluk, semizlik, besililik.
Yoğun.
Her nesnenin hacmi ve cüssesi olmak.
ACÜR: Kuyruk.
ACÜR: Kerpiç, tuğla, kiremit.
ACÜRÎ: Kiremitçi, tuğlacı.
İçerisinde 'ACUR' geçenler
ACÜRÎ: Kiremitçi, tuğlacı.
HACUR: (C.: Hucerât) Dere kenarı.
NACUR: Sırça tabak.
SACUR: Köpeğin boynuna takılan tasma.
TEHACÜR: Birbirinden ayrılmak. * Kesilmek.
TEŞACÜR: (şecer. den) Sopalarla vuruşma. Birbirine girme kavga, dövüş.
TEZACÜR: Birbirini kandırıp bir iş üzerine ümitlendirme.
TEŞACÜR: (Şecer. den) Sopalarla vuruşma. Birbirine girme kavga, dövüş.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ACÜRÎ : Kiremitçi, tuğlacı.
ACUL : Çok acele eden sabırsız.
AC : Fildişi. * Dolu kap.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...