Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ACZ: Beceriksizlik. İktidarsızlık. Kuvvetsizlik. Güçsüzlük. Yapamamak.
Zarardan korunmak gücünün olmaması.
Bir şeyin geri tarafı. (İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi, acz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebârüz ettiği gibi: İnsandaki kusur, kemalat-ı Sübhâniyye derecelerine bir mirsaddır. İnsandaki fakr, gına-i rahmetin derecesine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyâsına bir mizandır. İnsandaki tenevvü-ü hâcat, envâ-ı niam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyle ise fıtratından gaye ubudiyettir. Ubudiyet ise, dergah-ı izzetine kusurlarını "Estağfirullah" ve "Sübhânallah" ile ilan etmektir. M.N.)
ACZA': Dübürü büyük kadın.
Kumdan yığılmış yüksek tepe.
ACZ-ALUD: f. Âcizlik, kuvvetsizlik, güçsüzlük.
ACZE: (C.: Acâyiz) Her nesnenin sonu.
Kadın dübürü.
ACZ-MENDÎ: f. Âcizlik, iktidarsızlık. Fakr.
ACZ-MEND: Acizlik, mahviyet sâhibi.
İçerisinde 'ACZ' geçenler
ACZA': Dübürü büyük kadın. * Kumdan yığılmış yüksek tepe.
ACZ-ALUD: f. Âcizlik, kuvvetsizlik, güçsüzlük.
ACZE: (C.: Acâyiz) Her nesnenin sonu. * Kadın dübürü.
ACZ-MENDÎ: f. Âcizlik, iktidarsızlık. Fakr.
AZM-İ ACZ: Tıb: Sağrı kemiği. Kuyruk sokumu kemiği.
HACZ: Men'etmek. Mâni olmak. * İki şeyin arasını ayırmak. * Alacaklı, borçludan alacağını alabilmesi için borçlunun malına el konulmak.
ACZ-MEND: Acizlik, mahviyet sâhibi.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ACZA' : Dübürü büyük kadın. * Kumdan yığılmış yüksek tepe.
AC : Fildişi. * Dolu kap.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...