Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ADİD: Ağaç kesmek.
ADİD: Kesilmiş ağaç.
Tepesine el yetişen hurma ağacı.
ADİD: (Adide) Çok. Bir çok sayı. Çok şeyler. Müteaddid. Birinin dengi.
ADİD: Hasım.
Arkadaş.
Isırma. Bir ısırımlık lokma. (Bak: Adûd)
İçerisinde 'ADİD' geçenler
AHADİD: Sopa ve kamçı gibi şeylerin vücudda bıraktığı izler. (Bak: Uhdud)
EBADİD: Müteferrik, dağınık.
EFRAD-I ADÎDE: Çok kalabalık fertler.
EHADİD: (Bak: Ahadid)
ENADİD: Perişan, saçılmış, dağılmış, pejmürde şeyler. Perakende.
HABNADİDE: (Hâb-nâdide) f. Büluğa ermemiş çocuk. Erginlik çağına gelmemiş erkek veya kız.
HADİD: Demir, çelik. Sert, kavi olan. * Çabuk kavrayışlı, keskin, öfkeli, hiddetli, titiz. * Hudut ve sınır komşusu.
HADİD-ÜL BASAR: Gözü keskin.
HADİD-ÜL MİZÂC: Öfkeli, çabuk kızan.
HADİD-ÜN NAZAR: Görüşü keskin olan.
HADİD SURESİ: Kur'an-ı Kerim'in 57. suresi.
HADÎD: Dağ eteği. * İçinde yağmur suyu biriken alçak çukur. * Arz, yer, dünya.
HAYADİD: (Haydud. C.) Haydutlar, eşkiyalar.
KADÎD: Kurutulmuş et. * Pek zayıf, kuru ve çelimsiz insan. * Etleri dökülmüş olup yalnız kemikten ibaret olan gövde. İskelet.
MÜTEADİD: Birbirine kuvvet veren, omuz omuza veren.
NADİD: Salkımları sık olan üzüm veya muz. * İçi doldurulmuş yastık, minder, şilte gibi şeyler.
SADİD: Tıb: Yaradan akan sarı su. İrin.
SADİDEL: Yaprağı katmerli olan gül.
SANADİD: Bahadır ve şeci' olanlar. Kahramanlar. İleri gelenler, reisler, padişahlar.
SANADİD-İ KUREYŞ: Kureyş'in ileri gelenleri, seraskerleri, büyükleri.
SAYADİD: Belâ. * Zahmet, meşakkat.
SEYF-İ HADİD: Keskin kılıç.
SANADİD-İ KUREYŞ: Kureyş'in ileri gelenleri, seraskerleri, büyükleri.
TELYİN-İ HADİD: Demirin yumuşatılması.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ÂDÎ : Üstünlük farkı olmayan. Kıymetsiz. * Her zamanki. * Âd kavmine âid.
AD : İsim, nam, şöhret, şan, itibar, haysiyet.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...