Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ADED: Sayı. Tane. Rakam. Miktar.
ADEDEN: Sayı bakımından, sayıca.
ADEDÎ: (Adediye) Adede yani miktar ve rakama, sayıya mensub.
İçerisinde 'ADED' geçenler
ADEDEN: Sayı bakımından, sayıca.
ADEDÎ: (Adediye) Adede yani miktar ve rakama, sayıya mensub.
HADED: Engel, mâni, set.
SADED: Asıl mevzu, maksad, asıl konuşulan şey, fikir. * Niyet, kasıd. Teşebbüs. * Yakınlık, civar.
SADED HARİCİ: Konuşulan mevzudan dışarı çıkmak. Hududdan dışarı çıkmak.
SADEDİL: f. Kalb sâfi, derin mes'elelere aklı ermeyen insan. Temiz kalbli olup, kolayca aldatılabilen kimse.
SADEDİLÂNE: f. Saflıkla, bönlükle.
SADEDİLÎ: f. Bönlük, saflık.
SIFÂT-I ADEDİYE: Sayı sıfatları.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ADEDEN : Sayı bakımından, sayıca.
ÂDE : Âdet kelimesinin arabca terkiblerdeki kısalmış şekli. Meselâ: Harikulâde, alelâde, fevkalâde.
AD : İsim, nam, şöhret, şan, itibar, haysiyet.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...