Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AGÂH: (Ageh) f. Haberdar. Uyanık. Kalbi uyanık. Malumatlı. Basiretli. Vâkıf. Bilen.
AGÂHÂN: (Agâh. C.) f. Agâhlar, bilenler, bilgililer. Âlimler.
AGÂHÎ (AGEHÎ): f. Malumat, vukuf, haberdarlık. Uyanıklık, teyakkuz, basiret.
İçerisinde 'AGÂH' geçenler
AGÂHÂN: (Agâh. C.) f. Agâhlar, bilenler, bilgililer. Âlimler.
AGÂHÎ (AGEHÎ): f. Malumat, vukuf, haberdarlık. Uyanıklık, teyakkuz, basiret.
BELÂ-YI NÂGÂH: Ansızın gelen musibet. Habersiz gelen belâ.
DİL-ÂGÂH: f. Kalbi uyanık. Akıllı, bilgili, görgülü. Gönül anlar.
FENAGÂH: f. Fânilik yeri olan bu dünya.
HAFAGÂH: f. Gizlenilecek yer, gizlenme yeri, siper.
HEYCAGÂH: f. Muharebe meydanı, savaş yeri.
İLTİCAGÂH: f. Sığınılacak yer. Sığınacak şey. Sığınak.
KÂR-ÂGÂH: f. İşbilir, uyanık.
KÂR-ÂGÂHÎ: f. Uyanıklık, iş bilirlik.
KIYMET-AGÂH: f. Kıymetten anlar, değer bilir.
NAGÂH: f. Birdenbire, ansızın, hemen. (Nâgeh, nâgehan, nagehâne, nagehânî)
NAZRAGÂH: f. Gözle bakılan yer, bakış yeri. Göz önü.
PENAGÂH: f. Sığınacak yer. Sığınak. Melce'.
TEMAŞAGÂH: f. Gam ve kederi defetmek için gezip seyredilecek yer. Eğlence mahalli.
TEMAŞAGÂH: f. Gam ve kederi defetmek için gezip seyredilecek yer. Eğlence mahalli.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AGÂHÂN : (Agâh. C.) f. Agâhlar, bilenler, bilgililer. Âlimler.
AGÂHÂN : (Agâh. C.) f. Agâhlar, bilenler, bilgililer. Âlimler.
AGÂHÂN : (Agâh. C.) f. Agâhlar, bilenler, bilgililer. Âlimler.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...