Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AGAL: Darıltma, kışkırtma.
Çiğnemeden yutma.
Ağıl.
Arı kovanı.
AGALİŞ: f. Kışkırtma.
Birşeye saldırmak için kışkırtma.
İçerisinde 'AGAL' geçenler
AGALİŞ: f. Kışkırtma. * Birşeye saldırmak için kışkırtma.
BAGAL: (C.: Bigâl) Katır.
BAGAL: f. Koltuk.
DAGAL: f. Hile. * Geçmez akçe, kalp para. * Hileci, hile yapan, dolandırıcı. * Çerçöp.
DAGAL-BÂZ: f. Hileci.
MAGALE: şer, kötü.
MAGALIK: (Mağlak. C.) Kilitler, sürmeler.
MAGALIB: Üstün gelen, galebe eden.
MÜBALAĞALI İSM-İ FÂİL: Gr: ( : fa'âl) ve ( : faul) gibi bazı kalıplara giren kelimelere denir. Bu vezinden gelen kelimeler "mübalağa" ifade ederler. "En, pek, çok" mânasına gelirler.
TAGALLÜB: Zorbalık. * Hilâf-ı hak olarak musallat olmak. İstilâ etmek. * Üstün gelmek.
TAGALLÜBÂT: (Tagallüb. C.) Zorbalıklar, tahakkümler.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AGALİŞ : f. Kışkırtma. * Birşeye saldırmak için kışkırtma.
AGÂH : (Ageh) f. Haberdar. Uyanık. Kalbi uyanık. Malumatlı. Basiretli. Vâkıf. Bilen.
AGÂH : (Ageh) f. Haberdar. Uyanık. Kalbi uyanık. Malumatlı. Basiretli. Vâkıf. Bilen.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...