Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AGMA: Yıldız. Yıldız akması.
AGMAD: (Gımd. C.) Bıçak ve kılıç kınları.
AGMAK: Yukarı kalkmak, yükselmek, yukarıya meyletmek.
Buhar olup yukarı kalkmak, buharlaşmak.
AGMAR: (Gamr. C.) Yüce kimseler.
Seller.
(Gumr. C.) Bilgisizler, cahiller.
AGMAZ: (Gamz. C.) Göz yummalar, göz kırpmalar.
AGMAZ-UL AYN: (Egmaz-ul ayn) Gözü kapalı kimse. Çok müsamahakâr. Gafil.
İçerisinde 'AGMA' geçenler
AGMAD: (Gımd. C.) Bıçak ve kılıç kınları.
AGMAK: Yukarı kalkmak, yükselmek, yukarıya meyletmek. * Buhar olup yukarı kalkmak, buharlaşmak.
AGMAR: (Gamr. C.) Yüce kimseler. * Seller. * (Gumr. C.) Bilgisizler, cahiller.
AGMAZ: (Gamz. C.) Göz yummalar, göz kırpmalar.
AGMAZ-UL AYN: (Egmaz-ul ayn) Gözü kapalı kimse. Çok müsamahakâr. Gafil.
DAGMA': Yüzünün rengi siyaha yakın olan dişi koyun.
MAGMA: yun. Jeo: Yanardağlardan çıkan hamur kıvamındaki yoğun madde.
MAGMAG: Boğaz düdüğü. * Yemeği yağlı yapmak.
MAGMAGA: Karışmak, ihtilat.
MAGMAS: (C: Megâmıs) Çok fazla çukur olan yer.
YAĞMA: f. Zorla mal alma, çapul. * Bir Türk boyu.
YAĞMAGER: (C.: Yağmagerân) f. Çapulcu, yağmacı, zorba.
YAĞMAGERÎ: f. Çapulculuk, yağmacılık.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AGMAD : (Gımd. C.) Bıçak ve kılıç kınları.
AGMAD : (Gımd. C.) Bıçak ve kılıç kınları.
AGÂH : (Ageh) f. Haberdar. Uyanık. Kalbi uyanık. Malumatlı. Basiretli. Vâkıf. Bilen.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...