Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AGZA: (Gazâ. C.) Düşmanlarla savaşlar, muharebeler.
İçerisinde 'AGZA' geçenler
BAGZA: şiddetli nefret, hiç sevmeme.
LAGZAN: f. Kayan, sürçen.
MAGZA: Maksad, gaye, meram, istek, arzu. * (C.: Magazi) Harb hikâyeleri. Muharebe ve gazaya ait hikayeler. * Savaş, muharebe, gaza, harb.
MAGZAB: Gazap edecek yer.
ZAGZAG: Zayıf nesne.
ZAGZAGA: Mânâsız söz. * Bir nesneyi gizlemek.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AGZEL : (C.: Uzelân-Uzul) Eğri kuyruklu at.* Silahsız kimse. * Yağmursuz bulut.
AGÂH : (Ageh) f. Haberdar. Uyanık. Kalbi uyanık. Malumatlı. Basiretli. Vâkıf. Bilen.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...