Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AHARR: Daha sıcak, en sıcak.
İçerisinde 'AHARR' geçenler
TAHARRİ: (Hary. dan) Aramak. Araştırmak. İncelemek. Araştırılmak.
TAHARRİ-İ HAKİKAT: Hakikatı, doğruyu araştırmak, aramak.
TAHARRİYÂT: Araştırmalar. Aramalar. Aratmalar.
TAHARRUK: Yırtılma. Koparılma. Sökülme. Yarılma.
TAHARRÜC: Zahmetli yerden uzaklaşmak. * Günah işlemek.
TAHARRÜC: Günahtan içtinab etmek, günahtan çekinmek.
TAHARRÜF: Sapmak. İnhiraf etmek.
TAHARRÜK: (Bak: Teharrük)
TAHARRÜM: (Haram. dan) Haramdan sakınma. Kaçınma, sakınma, çekinme.
TAHARRÜM: Yarılmak.
TAHARRÜS: Sakınmak, korunmak.
TAHARRÜS: Ekin ekmek.
TAHARRÜŞ: (C.: Taharrüşât) Tırmalanma.
TAHARRÜZ: Sakınma, çekinme, korunma.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AHAR : (Aher) Gayrı, başkası. Diğeri.
AHABİR : (Ahbâr. C.) Hikâyeler. * Rivayetler.
AH : f. Aferin, bravo! manasına kullanılır.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...