Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AHASS: Asılsız, kötü kimse.
AHASS: (Bak: Ehass)
İçerisinde 'AHASS' geçenler
MAHAŞŞE: Kıç, dübür, makad.
TAHASSUL: Hâsıl olmak. Üremek. Husule gelmek. Bir araya birikip sâbit ve bâki olmak. Netice olarak çıkmak.
TAHASSUN: Bir kaleye kapanmak. Korunmak. İstihkâma çekilmek. Tahkim edilmiş bir yere sığınmak.
TAHASSUNGÂH: f. Sağlam korunulacak yer. Sağlam sığınak.
TAHASSUS: (Husus. dan) Hususi ve mahsus olmak. Bir kimseye mahsus kılınmak.
TAHASSUR: Eli böğüre koymak.
TAHASSÜN: (Bak: Tahassun)
TAHASSÜR: Pıhtılaşmak. Kanın pıhtılaşması.
TAHASSÜR-İ DEM: Kanın pıhtılaşması.
TAHASSÜR: (Hasret. den) Hasret çekmek. Elde edilmesi istenilen ve ele geçirilemeyen şeye üzülmek.
TAHASSÜRÂT: Tahassürler. Hasret çekmeler.
TAHASSÜR: Dili tutulup konuşamamak.
TAHASSÜS: İyi bir haber duyup memnun olmak. Kalben ve ruhen hislenmek, hissetmek. * Casuslamak. * Aratmak.
TAHASSÜSÂT: (Tahassüs. C.) Duygulanmalar, hislenmeler.
TAHAŞŞİ: (Haşyet. eden) Korkmak. Çekinmek. Ürpermek.
TAHAŞŞU': (Huşu. dan) Mütevâzi olmak. Alçakgönüllülük gösterme.
TAHAŞŞÜD: Birikme, yığılma. Toplanma.
TAHAŞŞÜN: (Huşunet. den) Katılaşma, sertleşme.
TAHAŞŞÜN: Kin tutmak. * Kokup yemek.
TAHAŞŞU': (Huşu. dan) Mütevâzi olmak. Alçakgönüllülük gösterme.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AHABİR : (Ahbâr. C.) Hikâyeler. * Rivayetler.
AH : f. Aferin, bravo! manasına kullanılır.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...