Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AHD: Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Peymân.
Asır. Devir. Tevhid. Mukavele.
Vasiyet.
AHD-İ ATİK: Tevrat, Zebur ve Mezamir'in bazıları, Yahudilerin eski ve mukaddes kitapları.
AHD-İ CEDİD: f. İncil.
AHDÎ: Ahde âid, sözleşmeye dâir.
AHD-NAME: f. Anlaşmanın şartlarını ve anlaşmayı yapanların imzalarını taşıyan kağıt.
AHD Ü MİSÂK: f. Yemin, anlaşma, sözleşme.
AHD Ü PEYMAN: f. Yemin etme, söz verme.
AHDA': Boyun damarlarından bir damar.
Hilekâr, aldatıcı, kandırıcı.
AHDA': Çok alçakgönüllü, halim, mütevazi. İtaatli.
AHDAK: (Hadeka. C.) Göz bebekleri.
AHDAN: (Hıdn. C.) Dostlar, yoldaşlar.
AHDAR: Yeşil, yemyeşil, pek yeşil.
AHDAR-I NÂZIR: Çok yeşil, yemyeşil, tam yeşil.
AHDAS: (Hades. C.) Yeni hâdiseler, fena şeyler. Dertler, musibetler.
Gençler.
AHDEB: Hiç kimsenin fikir ve düşüncesini beğenmeyen, ahmak.
Uzun boylu.
AHDEB: Kambur.
AHDEL: Boynu önüne eğilmiş olan.
Çok eğik olan şey.
AHDER: (C.: Ehadir) Kavi ve galiz olmak. Kaba olmak.
Şaşı adam.
AHDER: f. Kardeş çocuğu. Biraderzâde.
AHDERRÎ: Yabani eşek.
AHDES: Fikirli kişi.
AHDET: (C.: Ahâd) Yağmur yağdıktan sonra yağan yağmur.
İçerisinde 'AHD' geçenler
AHD-İ ATİK: Tevrat, Zebur ve Mezamir'in bazıları, Yahudilerin eski ve mukaddes kitapları.
AHD-İ CEDİD: f. İncil.
AHDÎ: Ahde âid, sözleşmeye dâir.
AHD-NAME: f. Anlaşmanın şartlarını ve anlaşmayı yapanların imzalarını taşıyan kağıt.
AHD Ü MİSÂK: f. Yemin, anlaşma, sözleşme.
AHD Ü PEYMAN: f. Yemin etme, söz verme.
AHDA': Boyun damarlarından bir damar. * Hilekâr, aldatıcı, kandırıcı.
AHDA': Çok alçakgönüllü, halim, mütevazi. İtaatli.
AHDAK: (Hadeka. C.) Göz bebekleri.
AHDAN: (Hıdn. C.) Dostlar, yoldaşlar.
AHDAR: Yeşil, yemyeşil, pek yeşil.
AHDAR-I NÂZIR: Çok yeşil, yemyeşil, tam yeşil.
AHDAS: (Hades. C.) Yeni hâdiseler, fena şeyler. Dertler, musibetler. * Gençler.
AHDEB: Hiç kimsenin fikir ve düşüncesini beğenmeyen, ahmak. * Uzun boylu.
AHDEB: Kambur.
AHDEL: Boynu önüne eğilmiş olan. * Çok eğik olan şey.
AHDER: (C.: Ehadir) Kavi ve galiz olmak. Kaba olmak. * Şaşı adam.
AHDER: f. Kardeş çocuğu. Biraderzâde.
AHDERRÎ: Yabani eşek.
AHDES: Fikirli kişi.
AHDET: (C.: Ahâd) Yağmur yağdıktan sonra yağan yağmur.
BAHDELE: İşte çabukluk gösterme. * Eğilme, kırılma. (Kürek kemiği için).
BAHR-İ AHDAR: Hint Okyanusu.
BED-AHD: f. Ahdinde, sözünde durmayan, vefasız.
CAHD: Bile bile inkâr etme.
CAHD-I MUTLAK, CAHD-I MÜSTAĞRAK: Arab gramerinde menfî olan iki geniş zaman sigası. Muzari fiillerinin başına (Lem; $ ) ve (Len $) getirilerek olur.
CAHDEL: Semiz.
CAHDEM: (C.: Cehâdim) Ekin tarlası.
CAHDER: Kısa boylu.
CİHET-ÜL VAHDET: Birlik ciheti.
CİHET-ÜL VAHDET-İ İTTİHAD: Birleşmenin birlik ciheti. Yani birleştiren temel unsur. Birleştiren ve birleşilen esas.
CAHD-I MUTLAK, CAHD-I MÜSTAĞRA: Arab gramerinde menfî olan iki geniş zaman sigası. Muzari fiillerinin başına (Lem; $ ) ve (Len $) getirilerek olur.
DAHD: Kahretmek.
DAHDAH: Kısa boylu adam.
DAHDAH: Küçük adımlı kimse.
DAHDAH: (C.: Dahazıh) Arzu, istek.
DAHDAHA: Yorulmak, yorultmak. * Yavaşlamak. * Muti etmek, emre itaat ettirmek. * Hor etmek.
DAHDAHA: Suyun dökülüp saçılması. * Serabın uzaktan su gibi görünüp parlaması.
DAHDAR: Beyaz bez.
DAMGA-İ VAHDET: f. Birlik damgası. Cenab-ı Hakkın birliğini gösteren delil.
DERYA-YI AHDAR: Yeşil deniz. * Mc: Sema, gök.
EB'ÂD-I NÂMAHDUD: Hudutsuz uzaklıklar ve mekânlar.
ÇARH-I AHDAR: Gök kubbe.
GAYR-I MAHDUD: Hudutsuz, uçsuz bucaksız, sonsuz.
HİLÂL-İ AHDAR: Yeşilay.
KAHD: Koyunun beyaz kuzusu. * Açılmamış nergis.
KÂHDAN: f. Samanlık. İçine saman doldurulan oda.
KAHDE: (C.: Kıhâd) Devenin hörgücü dibi.
KARİB-ÜL AHD: Yakın zamanda.
LAHD (LUHD): (C.: Lühud) Mezar. Üstü yükseltilerek yapılan mezar. * Eğilmek. * Bir tarafına meyilli olan çukur.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AHD-İ ATİK : Tevrat, Zebur ve Mezamir'in bazıları, Yahudilerin eski ve mukaddes kitapları.
AH : f. Aferin, bravo! manasına kullanılır.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...