Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AHDAN: (Hıdn. C.) Dostlar, yoldaşlar.
İçerisinde 'AHDAN' geçenler
KÂHDAN: f. Samanlık. İçine saman doldurulan oda.
RAHDAN: f. Yol bilen.
ŞAHDANE: f. İri inci tanesi. * Kenevir tohumu.
VAHDANÎ: Allah'ın birliği ile alâkalı.
VAHDANİYET: Birlik, infirad. Benzeri olmamak. Artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzeh olmak gibi mânaları ifade eden Allah'ın bir sıfatıdır. Bu sıfatla muttasıf olana Vâhid denir ki; benzeri olmayan; tecezziden, tekessürden beri olan zât demektir.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AHDA' : Boyun damarlarından bir damar. * Hilekâr, aldatıcı, kandırıcı.
AHD : Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Peymân. * Asır. Devir. Tevhid. Mukavele. * Vasiyet.
AH : f. Aferin, bravo! manasına kullanılır.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...