Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AHER: Başka, diğer, gayrı.
İçerisinde 'AHER' geçenler
HAHER: f. Kızkardeş. Hemşire.
HAHERÎ: f. Hemşirelik, kızkardeşlik.
HAHER-ZADE: f. Hemşirezade, kızkardeş çocuğu. Yeğen.
HÜRMET-İ MÜSAHERE: Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru' nikâhla olsun, ister gayr-ı meşru' olsun "hürmet-i müsahere" meydana gelir.Meselâ: Hanefi mezhebinde, bir kimse kendisiyle gayr-i meşru' suretle mukarenette bulunmuş veya bir uzvunu hâilsiz şehvetle tutmuş veya öpmüş veya tenasül cihazına şehvetle bakmış olduğu bir kadının neseb veya süt itibarı ile onun anasını, ninesini, kızını, torunu aslâ nikâhlayamaz ve onlarla hiçbir surette evlilik teessüs edemez. Bunlar arasında ebedî bir haramiyet mevcuttur. Buna hürmet-i müsahere deniyor.
İCARE-İ MÜŞAHERE: Aylık olarak yapılan icaredir. Bir haneyi bir aylığına kiraya vermek gibi.
MUSAHERE: (Sıhr. dan) Evlenme ile meydana gelen akrabalık.
MUTAHER: Temizlenmiş.
MUTAHERE: Temizleme.
MUZAHERE(T): Birbirine yardım etmek. * Arka olma, destek olma.
MÜCAHERE: (Mücaheret) Açığa vurma, belli etme, meydana çıkarma.
MÜCAHERETEN: Ortaya koyarak, meydana çıkararak.
MÜDAHERE: Çekinmeden ve sakınmadan mukavele yapma.
MÜSAHERE: (Müsâheret) Geceleyin uyanık durma, uyumama.
MÜŞAHERE: (Şehr. den) Aylıkla tutma. Aylıkla kiralama.
MÜŞAHERE-HÂRÂN: f. Aylıklılar.
MÜŞAHERETEN: Aylıklı olarak.
MÜZAHERET: (Zahr. dan) Arkadan yardım etmek, korumak.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AHEK-İ SİYAH : Rutubete dayanıklı olan bir cins çimento.
AH : f. Aferin, bravo! manasına kullanılır.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...