Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AHREM: Burnu kesik olan. Kesik burunlu.
Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlıyan oniki şekilden herbiri.
Tıb: Omuz ucu.
İçerisinde 'AHREM' geçenler
CAHREME: Darlık. * Kötü ahlâk.
KELÂM-I MAHREM: Gizli kelâm. Mahrem söz.
MAHREM: Gizli. * Dince ve şer'an müsaade olunmayan. * Birisinin hususi hâllerine ait gizli sır. * Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akraba. (Baba, dede, anne, nine, erkek ve kızkardeş, amca, dayı, hala ve teyzeler arasında bir neseb yakınlığı, bir ebedî mahremiyet vardır. Bunlar arasında nikâh asla caiz değildir.) * Çok samimi ve içli-dışlı olan kimse.
MAHREM-İ ESRAR: Gizli sırlara vakıf olan çok yakın kimse. Gizli sır söyleyen kimse.
MAHREM: İki dağ arasındaki yol.
MAHREMAN: (Mahrem. C.) Sırlar. Gizli şeyler. Esrar. * Sırdaşlar.
MAHREMANE: f. Gizli ve saklı olarak. Mahrem bir tarzda.
MAHREMİYYET: Gizlilik. Mahrem olma hali.
NA-MAHREM: f. Aralarında evlenmeğe mâni olacak kadar yakınlık bulunmayan. Şer'an evlenmeğe mâni akrabalığı olmayan erkek veya kadın. * Yabancı.
NA-MAHREMİYET: f. Namahremlik.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AHREB : Çok harap, perişan, yıkık. * Kulağı yarık kimse. * Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlayan oniki şekilden herbiri.
AHRA : Daha lâyık, daha münasib, en elverişli.
AH : f. Aferin, bravo! manasına kullanılır.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...