Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AHYÂ: (Hayy. C.) Diri olanlar. Hay olanlar. Canlılar.
AHYÂ VÜ EMVÂT: Diriler ve ölüler.
AHYAL: (Hayl. C.) : Atlar, at sürüleri. Atlı kıtalar.
AHYAN: (Hin. C.) Arasıra. Vakit vakit. Vakitler. Zamanlar.
AHYANEN: (İhyânen) Zaman zaman, arasıra. Kâh kâh.
AHYAR: Hayırlılar.
Dostlar.
İyilik sevenler. (Eşrar'ın zıddı)
AHYAZ: (Hayiz. C.) Odalar, bölmeler, bölümler.
İçerisinde 'AHYÂ' geçenler
AHYÂ VÜ EMVÂT: Diriler ve ölüler.
AHYAL: (Hayl. C.) : Atlar, at sürüleri. Atlı kıtalar.
AHYAN: (Hin. C.) Arasıra. Vakit vakit. Vakitler. Zamanlar.
AHYANEN: (İhyânen) Zaman zaman, arasıra. Kâh kâh.
AHYAR: Hayırlılar. * Dostlar. * İyilik sevenler. (Eşrar'ın zıddı)
AHYAZ: (Hayiz. C.) Odalar, bölmeler, bölümler.
BÛYAHYA: Azrail (A.S.)
DAHYA': Rûşen, parlak ve nurlu nesne.
DAHYA': (C.: Duhâ) Hayız görmez kadın. * Ağaç ismi.
KÂHYA: Büyük konaklarda ev işlerini idare eden kimselerle san'at ve ticaret sahiplerinin işlerine bakmak üzere hükümet tarafından seçilen kimselere eskiden verilen addır.
KELKÂHYA: Mc: Vazifesi olmayan şeylerle alâkadar olan. Her şeye karışan.
MAHYA: Hayat. Canlılık.
MAHYA: Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim. * Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kiremit.
MAHYANE: f. Aylık. Aydan aya verilen maaş.
RAHYAN: Kaburganın omuz kemiği ile bitişmesi.
TAHYA: Karanlık gece.
YAHYA (A.S.): Zekeriya'nın (A.S.) oğludur. Benî İsrail Peygamberlerinden ve İsa Aleyhisselâm'ın şeriatı ile amel edenlerden olmuştu. Hz. İsa'dan (A.S.) önce Tevrat'a göre hareket ederdi. Kudüs'ün o zamanki reisi, Hz. Yahya'nın, Hz. Musa şeriatı üzere amel etmediğini ileri sürdüklerinden şehid ettiler.
YAHYAH: "Beri gel" demektir.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AHYÂ VÜ EMVÂT : Diriler ve ölüler.
AHYÂ VÜ EMVÂT : Diriler ve ölüler.
AH : f. Aferin, bravo! manasına kullanılır.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...