Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ÂKİB: Çok fazla.
AKİB: Ayağın ökçesi. Adamın evlâdı, evlâdının evlâdı.
AKÎB: Bir şeyin ardından gelen. Arkası sıra giden.
ÂKİB: Kendisinden sonra peygamber gelmeyen Hz. Hâtem-ül Enbiyâ Peygamberimiz Resul-ü Ekrem (A.S.M.)
Bir diğerinin arkasından gelen.
ÂKİBE(T): Bir şeyin sonu. Nihayet. Netice, sonuç.
ÂKİBET-ÜL ÂKİBE: Akibetin âkibeti.
Neticenin sonu.
Ahiret.
ÂKİBET-ÜL EMR: Bir işin neticesi, sonu.
ÂKİBET-BİN: f. İleri görüşlü. Sonunu evvelden gören.
ÂKİBET-BİNÎ: f. Tedbirlilik, neticeyi önceden görüp düşünme.
ÂKİBET-ENDİŞ: f. Geleceği için endişe eden. İstikbâlini düşünen. Akibetini düşünen.
İçerisinde 'AKÎB' geçenler
ÂKİBE(T): Bir şeyin sonu. Nihayet. Netice, sonuç.
ÂKİBET-ÜL ÂKİBE: Akibetin âkibeti. * Neticenin sonu. * Ahiret.
ÂKİBET-ÜL EMR: Bir işin neticesi, sonu.
ÂKİBET-BİN: f. İleri görüşlü. Sonunu evvelden gören.
ÂKİBET-BİNÎ: f. Tedbirlilik, neticeyi önceden görüp düşünme.
ÂKİBET-ENDİŞ: f. Geleceği için endişe eden. İstikbâlini düşünen. Akibetini düşünen.
ANÂKİB: (Ankebut. C.) Örümcekler.
AVAKIB: (Akibet. C.) Encamlar. Akibetler. Sonlar.
AVAKIB-I AHVÂL: Durumların neticesi, hâllerin sonu.
AVAKIB-I UMUR: İşlerin neticesi.
EHL-İ TAKİB: Takip edenler, peşinden gidenler.
HAKIB: Karnı guruldayan kişi. * Necaseti şedit kişi.
HAKÎBE: Heybe.
HÜSN-Ü ÂKİBET: İyi netice.
İKTİRAN-I KEVAKİB: Ast: İki gezegenin zâhiren birbirine yakın bir mevziye gelmeleri veya aynı burçta bulunmaları.
İLTİMA-İ KEVAKİB: Yıldızların parıldaması.
KEVAKİB: (Kevkeb. C.) Yıldızlar.
KEVAKİB-ŞİNÂS: f. Müneccim.
KUBAKIB: Acele eden kimse, aceleci.* Bir yıldan sonra olan yıl.
KEVAKİB-ŞİNÂS: f. Müneccim.
LÂM-UL ÂKIBET: Neticeyi, âkibeti bildiren lâm.
ME'MUN-ÜL ÂKİBE: Akibetinden emin. Sonu emin, korkusuz.
MENAKIB: (Menkıbe. C.) Menkıbeler. Hayat hikâyeleri.
MENAKİB: (Menkeb. C.) Yollar. * Omuzlar.
MERAKİB: (Merâkibe) (Araba, at, kayık, vapur gibi) binecek vasıtalar. Merkebler.
MERAKİB-İ BAHRİYE: Vapur, gemi, tekne, kayık vs. gibi deniz nakil vâsıtaları.
MERAKİB-İ BERRİYE: Araba, otomobil, kamyon, at vs. gibi kara nakil vasıtaları.
MESAKIB: (Miskab C.) Delme âletleri, matkablar.
MEVAKİB: (Mevkib. C.) Cemaatler, kalabalıklar, güruhlar, topluluklar.
MUAKIB: Cezalandıran. * Takibeden.
MURAKIB: Murakabe eden. Teftiş ve kontrol eden kimse. * Hıfzeden. * Allah'a (C.C.) bağlanmış olan.
MÜNSAKİB: Delinen. İnsikab eden.
MÜSTETBEAT-ÜT TERAKİB: Sözdeki birbirine bağlı, işaretli mânalar.
MÜTEAKIB: Sıra ile, birbiri arkasından gelen.
MÜTEAKIBEN: Arka arkaya, ardı sıra, peşinden. Sonra.
MÜTEAKİB: (Bak: Müteakıb)
MÜTERAKİB: (Rükub. dan) Kiremit gibi birbiri üstüne binmiş olan.
NAKIBE: (C.: Nukab) Kişinin yan tarafında çıkan çıban.
NAKİB: Vekil. Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili. Halkın hayırlısı. * En eski derviş veya dede. * Müfettiş.
NAKİBE: Akıl. Nefs. * İnsan ruhu.
NECM-İ SÂKIB: Karanlığı delerek geçen parlak yıldız.
Nİ'ME-R RAKİB: Ne iyi gözetici, koruyucu.
NÜCUM-U SÂKIBE: Işığıyla karanlığı delip geçen yıldızlar.
RAKIB: Gözeten, bekleyen.
RAKİB: (Rekabet. den) Daima görüp kontrol eden, gözeten. * Bekçi. * Herhangi bir işte birbirinden üstün olmaya çalışanlardan her biri. Rekabet edenlerin beheri. * Esma-i Hüsna'dandır.
RAKİB: Binen. Binici. * Herhangi bir nakil vasıtasına binmiş olan.
RAKİBAN: (Rakib. C.) f. Rakibler. Birbirleriyle yarışanlar. * Bekçiler.
RAKİBEN: Binmiş olarak, binerek.
SAKIB: Parlak. * Bir yandan bir yana delip geçen.
SAKİB: (Sâkibe) Dökülen.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ÂKİBE(T) : Bir şeyin sonu. Nihayet. Netice, sonuç.
AKIL : (Bak: Akl)
AKA : İran Türkleri "ağa" yerine kullanırlar.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...