Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AKER: Zeytinyağı tortusu.
AKERKER: Kuvvetli arslan.
Yoğurt.
İçerisinde 'AKER' geçenler
AKERKER: Kuvvetli arslan. * Yoğurt.
ÇÂKER: f. Kul, köle.
ÇÂKERÂNE: f. Kölecesine, köle gibi.
ÇÂKERÎ: f. Abd'e, köleye ait. * Kölelik. Kulluk, abdlik, esirlik, cariyelik.
KERAKER: f. Kuzgun. * Karga.
LEDE-L-MÜZAKERE: Müzakere anında, konuşma sırasında.
MUVAKERE: Tarladan çıkan mahsulden bir kısmını almak şartıyla birlikte ekme.
MÜBAKERE: Bir işe sabahtan başlamak.
MÜMAKERE: Hile etmek, aldatmak.
MÜNAKERE: Kavga ve niza etmek. * Karşılıklı inkâr.
MÜVAKERE: Ziraat etmek, ekip biçmek.
MÜZAKERAT: (Müzâkere. C.) Müzâkereler. Bir fikir hakkında karşılıklı görüşmeler. Bir arada muhtelif fikirleri beyan etmek.
MÜZAKERE: Bir iş hakkında konuşmak, bir iş için önceden danışıp görüşmek. * Talebenin derse çalışması. (Bak: Münakaşa)
TAHT-I MÜZAKERE: Konuşulmakta olan.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AKERKER : Kuvvetli arslan. * Yoğurt.
AKEM : Vergisi olmayan emlâk. Türbe, cami, köprü, çeşme gibi.
AKA : İran Türkleri "ağa" yerine kullanırlar.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...