Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AKSU: t. Gözlerde görülen bir hastalık.
AKSÜLAMEL: (Bak: Aks-ül amel)
AKSÜLÜMEN: Kim. Klor ile civadan mürekkeb zehirleyici te'siri fazla olan bir tuz.
İçerisinde 'AKSU' geçenler
AKSÜLAMEL: (Bak: Aks-ül amel)
AKSÜLÜMEN: Kim. Klor ile civadan mürekkeb zehirleyici te'siri fazla olan bir tuz.
MAKSUD: Kasdedilmiş. Kasdedilen. * İstenilen şey. İstek. Arzu. Gâye.
MAKSUM: Taksim edilmiş, ayrılmış, bölünmüş. * Kısmet, nasib.
MAKSUR: Zoraki, cebren. Elinde ve ihtiyarında olmadan.
MAKSUR: (Kasr. dan) Kasrolunmuş, kısaltılmış, kasılmış, alıkonulmuş. * Mahbus. * Kasrolunmuş nesne. * Gelinin üzerine tutulan duvak. * Gr: Bir kısım arapça kelimelerin sonunda yâ şeklinde yazılan, fakat elif gibi okunan harf. ( : Dâ'vâ) kelimesinde olduğu gibi. Buna, "Elif-i maksura" denir.
MAKSURE: (C.: Makasir) Câmilerde etrafı parmaklıkla çevrilmiş biraz yüksekçe yer.
MAKSUS: Kesilmiş, kırpılmış.
MAKSUV (MAKSIYY): Kulağının ucu kesilmiş deve veya koyun.
MAKSÜE: Hıyar tarlası.
MAKŞUR: Soyulmuş, kabuğu çıkarılmış.
MAKŞUVV: Men' ve kahrolmuş. Tab'ından çıkarılmış.
ZEVRAKSÜVÂR: f. Kayığa binen. Sandala binmiş olan.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AKSÜLAMEL : (Bak: Aks-ül amel)
AKS : Karıştırmak. * Bir ağaç cinsi.
AKA : İran Türkleri "ağa" yerine kullanırlar.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...