Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AKUL: İshalden kurtaran bir ilâç.
İçerisinde 'AKUL' geçenler
FAKÜLTE: (Fr. Faculty) Üniversitelerin, ihtisas mevzuu bakımından ayrılmış kollarından her biri. * Hassa, meleke, iktidar. Kabiliyet, kuvvet.
HATT-I ŞAKUL: Çekül doğrultusu. Yer çekimi istikametinde, dünyanın merkezine doğru.
KABAKULAK: Tıb: Daha ziyade tükrük bezlerini şişiren bulaşıcı ve ateşli bir hastalık.
KAKÜL: (Kâgül) f. Alnın üzerine sarkıtılan kısa kesilmiş saç.
MAKUL: (Kavl. den) Denilmiş, söylenilmiş. * Söylenilen söz.
MAKULAT: (Makule. C.) Çeşitler, takımlar. Kategoriler.
MAKULE: Takım, çeşit. Kategori.
ŞAKUL: (Çekül) Geo: Bir yerin umumi hattını tâyin için kullanılan âlete denir. Bir ağır cismi ip ile yüksekten sarkıtmakla bir duvarın ne derece yatık, eğri veya doğru olduğu anlaşılması gibi.
ŞAKULÎ: Şâkule bağlı, onunla alâkalı, onunla nisbeti olan şey. Geo: Düşey.
ŞİKEN-İ KÂKÜL: Kıvırcık saç.
ŞİKEN-İ KÂKÜL: Kıvırcık saç.
TERAKÜL: Vuruşmak, döğüşmek.
TESAKUL: Ağırdan alma, oyalanma, tembellik etme.
TEŞAKÜL: (şekl. den) şekil ve suretçe bir olma. Birbirine uyma.
TEVAKÜL: (Vekl. den) Birbirini vekil etme.
TEŞAKÜL: (Şekl. den) Şekil ve suretçe bir olma. Birbirine uyma.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AKU : f. Baykuş, puhu.
AKA : İran Türkleri "ağa" yerine kullanırlar.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...