Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AKZ: Atâ, bahşiş.
AKZA: Kadılıkta ve fıkıh ilminde daha ileri, daha bilgili.
AKZEF: Çok iftira atan. Çok kazifte bulunan. (Bak: Ekzef)
AKZEL: Çok aksak; pek fazla topal.
AKZEM: Zayıf.
AKZER: Necis ve murdar nesne.
AKZİYE: (Kaza. C.) Hükümler. Kararlar.
Tam cümleler.
İçerisinde 'AKZ' geçenler
AKZA: Kadılıkta ve fıkıh ilminde daha ileri, daha bilgili.
AKZEF: Çok iftira atan. Çok kazifte bulunan. (Bak: Ekzef)
AKZEL: Çok aksak; pek fazla topal.
AKZEM: Zayıf.
AKZER: Necis ve murdar nesne.
AKZİYE: (Kaza. C.) Hükümler. Kararlar. * Tam cümleler.
ESBAB-I NAKZİYYE: Bir hükmün daha yüksek bir merci tarafından bozulmasını icâb ettiren sebepler. Bozma sebepleri.
MAKZABA: Yonca ekilen yer.
MAKZÎ: Kaza olunmuş, ödenmiş, te'diye olunmuş olan. Ümid edildiği üzere tamam ve ikmâl edici olan. Ödeyici. Sâhib-i mucib ve muris. * Fık: Kendi irade ve kesbimizin neticesi olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) yaratıp vücuda getirdiği bazı şeyler vardır ki, bunlar Allah'ın rızasına muhalif olduğundan, bunları irtikâb etmesi caiz değildir. Bu usul-ü kaideye, "makzî" denilmektedir.
MAKZUF: (Kazf. den) İftira edilmiş. Namusu hakkında lâf edilmiş. * Hazfolunmuş. Atılmış.
MÜSTAKZAR: Kirli, pis, murdar.
NAFAKA-İ MAKZİYYE: Fık: Hâkim tarafından takdir olunan nafaka.
NAKZ-I AHD: Anlaşmayı bozma, muâhede hükümlerini bozma. Verilen sözde durmama. (Nebz-i ahd da denir)
NAKZ: (Nakazân) (C.: Nevâkız) Sıçramak. * Talep etmek, istemek.
NAKZ: Halâs olmak, kurtulmak.
NAKZAN: (Nakzen) Bozarak, hükmü bozulmuş olarak.
NAKZEYN: İki zıt, zıtlar. Birbirine muhalif iki şey.
TAKZİB: Kesmek.
TAKZİF: Çok iftira atmak.
TAKZİYE: (Kaza. dan) Eksiği yerine getirme. Kaza etme.
TAKZİYE: Gözün çapağı dışarı itmesi.
VAKZ: Galebe etmek. * Şiddetle vurup ölmeye yakın etmek.
VAKZ: Sıklet, ağırlık.
YAKZA: Uyanıklık. Dikkatte olma.
YAKZÂN: Uyanık.
YAKZATEN: Uyanık olarak. Şuurlu ve dikkatli surette.
ZAKZAK: Yeynicek, hafif. * Bir karınca cinsi.
ZAKZAKA: Çocukların oynayıp sıçramaları.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AKZA : Kadılıkta ve fıkıh ilminde daha ileri, daha bilgili.
AKA : İran Türkleri "ağa" yerine kullanırlar.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...