Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ALÂNÎ: Açıkta, meydanda, herkesin gözü önünde.
ALÂNİYETEN: Herkesin önünde, açıkça, alânen.
İçerisinde 'ALÂNÎ' geçenler
ALÂNİYETEN: Herkesin önünde, açıkça, alânen.
BALANİŞİN: f. Üstte, yukarıda oturan.
İBN-İ HACER-İ ASKALANÎ: (Hi: 773-852) Büyük hadis âlimidir. Şafiî mezhebinin meşhur fukahasından olup hadis üzerine çok eserleri vardır.
KALÂNİS: Takkeler, külâhlar.
KALÂNİSÎ: Takkeci.
KASTALANÎ: (Hi: 851-923) (İmam-ı Ahmed İbn-i Muhammed) Büyük Şafiî âlimlerindendir. Çok eser yazmıştır. En meşhur eseri Mevahib-ül Ledüniyye'dir. Mısır'da vefat etmiştir.
KASTALANÎ: Ok atmak. * Şafak kızıllığı.
MALANİHAYE: Sonsuz, nihâyetsiz. Uçsuz bucaksız.
PALANÎ: f. Semerci.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ALÂNİYETEN : Herkesin önünde, açıkça, alânen.
ALAN : Orman içinde açıklık, meydan.
ALA : Bahşişler. Lütuflar. Nimetler. İhsanlar.
ÂL : Yüksek. Âlî. Yüce. Bülend.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...