Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ALAN: Orman içinde açıklık, meydan.
ALÂNÎ: Açıkta, meydanda, herkesin gözü önünde.
ALÂNİYETEN: Herkesin önünde, açıkça, alânen.
İçerisinde 'ALAN' geçenler
ALÂNÎ: Açıkta, meydanda, herkesin gözü önünde.
ALÂNİYETEN: Herkesin önünde, açıkça, alânen.
ASKALÂN: Şam diyârında bir şehrin adı. ("Arûs-üş Şam" da derler.)
BALANİŞİN: f. Üstte, yukarıda oturan.
BÜLBÜL-İ NÂLÂN: Ağlıyan bülbül.
EFDALAN: Emn ile adâlet.
FA'ALÂNE: f. Hiç durmazcasına çalışarak. Daima çalışır surette.
GALAN: Çok susayan, çok susamış olan.
HAZALAN: (Bak: Hizlân)
HETALAN: Akmak. * Göz yaşı ve yağmur pespeşe gelmek.
İBN-İ HACER-İ ASKALANÎ: (Hi: 773-852) Büyük hadis âlimidir. Şafiî mezhebinin meşhur fukahasından olup hadis üzerine çok eserleri vardır.
KALÂNİS: Takkeler, külâhlar.
KALÂNİSÎ: Takkeci.
KALANSUVE (KULENSİYE): (C.: Kalânis-Kalânis-Kılâs) Takke, külâh, kavuk. (Bak: Kalensüve)
KALANTOR: Zenginliğini göstermeye özenen kellifelli ve şişman adam.
KASTALANÎ: (Hi: 851-923) (İmam-ı Ahmed İbn-i Muhammed) Büyük Şafiî âlimlerindendir. Çok eser yazmıştır. En meşhur eseri Mevahib-ül Ledüniyye'dir. Mısır'da vefat etmiştir.
KASTALANÎ: Ok atmak. * Şafak kızıllığı.
KULKALAN: Bir nevi ot.
MALANİHAYE: Sonsuz, nihâyetsiz. Uçsuz bucaksız.
MUFASSALAN: Geniş, izahlı olarak. Tafsilâtlıca. Kısımlara ayrılıp anlatılmış olan.
NALAN: f. İnleyen, sızlayan, figân eden.
NİHALAN: (Nihal. C.) f. Taze fidanlar, sürgünler.
PALAN: f. Palan, semer, eğer.
PALAN-DUZ: f. Semerci, palancı. Semer diken.
PALANÎ: f. Semerci.
SAKALAN: (Sakaleyn) İnsanlar ve cinler.
TALAN: f. Çapul, yağma. * Birisinin malının, herkes tarafından kapışılması.
TALANGER: f. Yağmacı, talancı, çapulcu.
TALANGERÎ: f. Çapulculuk, yağmacılık.
YALAN: (Bak: Kizb)
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ALÂNÎ : Açıkta, meydanda, herkesin gözü önünde.
ALA : Bahşişler. Lütuflar. Nimetler. İhsanlar.
ÂL : Yüksek. Âlî. Yüce. Bülend.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...