Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ALD: Boyun siniri.
ALDEHİT: Lât. Kim:Alkol veya asitlerden elde edilen kimyevi bir sıvı.
İçerisinde 'ALD' geçenler
ABLUKAYI KALDIRMAK: Muhasarayı bırakmak.
ALDEHİT: Lât. Kim:Alkol veya asitlerden elde edilen kimyevi bir sıvı.
DALDAL(E): Taşlı sert yer.
ÇUVALDIZ: Çuval ve ona benzer çul vs. dikmeye mahsus büyük iğne.
HALD: Devamlılık. Süreklilik. Dâimi. Bâki.
KALD: Gümüş bilezik.
KAZAN KALDIRMAK: t. Yeniçerilerin isyanı münasebetiyle kullanılan bir tabirdi. Yeniçeriler isyan ettikleri zaman yemek pişirilen kazanlarını da, toplandıkları At Meydanı'na getirdikleri için bu tabir meydana gelmiştir. Sonradan da devlete karşı koymağa kalkanlar hakkında kullanılırdı. (O.T.D.S.)
MALDAR: f. Malı mülkü çok olan. Zengin.
MALDARÎ: Zenginlik, servet.
MEDHALDAR: f. Bir işte parmağı olan. Bir işe karışmış olan.
PALDÜM: f. Hayvanın semerinin ileri geri kaymaması için arka ayaklarının kaba etleri üzerinden geçirilen kayış.
SALD: Kaypak taş. * Taş gibi çok dayanıklı şey. * Dağa çıkmak. * Şiddetle ellerini yere vurmak.
SALDAH: Sağlam ve katı nesne.
YALDIZ: t. Cilâ. * Parlatmağa yarıyan şey.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ALDEHİT : Lât. Kim:Alkol veya asitlerden elde edilen kimyevi bir sıvı.
ÂL : Yüksek. Âlî. Yüce. Bülend.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...