Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ALH: Akıl gitmek.
Tembel olmak.
ALHAN: Deve kuşunun erkeği.
Karnı çok aç kişi.
ALHECE: Demiri ateşte kızdırıp yumuşatmak.
İçerisinde 'ALH' geçenler
ALHAN: Deve kuşunun erkeği. * Karnı çok aç kişi.
ALHECE: Demiri ateşte kızdırıp yumuşatmak.
EBU TALHA ZEYD BİN SEHL (R.A.): Ashab-ı Kiram arasında, sayılı kahramanlardan ve atıcılardandır. Resul-ü Ekreme (A.S.M.) atılan oklara göğsünü germiştir. 20 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Hicri 34 tarihinde vefat etmiştir. Bütün muharebelere katılmış bir kahraman-ı İslâmdır. (R.A.)
FEVKALHAD: (Fevk-al had) Huduttan ileride. Sınırsız. Hudutsuz.
HALHAL: Eskiden kadınların süs için ayaklarının topuklariyle baldırları arasına yani ayak bileklerine taktıkları altundan veya gümüşten yapılmış halka. Ayak bileziği.
HALHAL: (C.: Halâhil) Ulu, şerif kişi.
HALHALE: Esneklik, elâstikiyet.
KALH: Eşek anırtısı. Aygır kişnemesi.
KALH: Ferc.
KALHEBAN: Uzun, tavil.
KALHEBE: Beyaz bulut.
MUHALHİL: Havayı hafifleten.
MÜTEHALHIL: Kabarmış veya kabartılmış olan. Açılıp parçaları ayrılmış olan.
SALHA: (Sâl. C.) f. Yıllar. Seneler.
SALHHANE: f. (Bak: Selhhane)
SALHURDE: f. Çok yaşlı, pek ihtiyar.
TAHALHUL: Deprenmek, harekete gelmek. * Aşağı etmek.
TAHALHUL: (Halhal. dan) Ayağa bilezik takma. * Bir cismin hacminin büyümesi, şişmesi. * Hava cereyanı olması.
TALH: Muza benzer meyve. Akasya ağacı.
TALH: Necis bulaşmak, pislik bulaşmak. * Havuz dibinde kalan tortu. * Kene böceği.
TALHA BİN UBEYDULLAH: (R.A.) : Aşere-i mübeşşeredendir. Çok muharebelere iştirak etti, fedakârlığı büyüktü. Peygamberimiz (A.S.M.) ile muharebede iken kılıç darbesine karşı kolunu gerer ve onu muhafazaya çalışırdı, kendisinden ziyade Hz. Peygamber'i (A.S.M.) muhafazaya azmederdi. Kolu bu yüzden sakatlandı. Hz. Ali (R.A.) buyuruyor ki: "Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) duydum. Dedi ki: Talha ile Zübeyir, Cennet'te benim komşularımdandır." Hicretin 36'ncı yılında Cemel Vak'asında şehid oldu.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ALHAN : Deve kuşunun erkeği. * Karnı çok aç kişi.
ÂL : Yüksek. Âlî. Yüce. Bülend.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...