Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ALLAK: Sakızcı.
ALLAK: Sözünde durmaz.
Hilekâr, kendisine güvenilmesi doğru olmayan.
İçerisinde 'ALLAK' geçenler
CİSR-İ MUALLÂK: Asma köprü.
ECEL-İ MUALLAK: Levh-i Mahv İsbat'ta mukadder olarak yazılı, bâzı şartlarla mukayyed olan ecel. Ecel-i müsemma.
HADÎS-İ MUALLAK: Senedinin yalnız ibtidasından bir veya birkaç ravisi hazf edilmiş olan hadistir. Meselâ: Bir zat kendi şeyhini ve şeyhinin şeyhini zikr etmeksizin onların fevkindeki râvilerden itibaren senedi zikr etse ta'likte bulunmuş olur. (Ist. Fık.K.)
HALLAK: İyi traş eden. Berber. * Hamal.
HALLAK: Yaratan, her şeyi halkeden, Kadir-i Zülcelal, Allah Teala Hazretleri (C.C.)
ITK-I MUALLAK: Bir şarta talik suretiyle vuku bulan ıtkdır. Bir kimsenin kölesine "şu işi yaparsan hürsün" demesi gibi ki, köle o işi yapınca azad olur. (Ist. Fık. K.)
MUALLAK: Askıda. Hakkında karar verilmemiş, hallolunmamış. * Havada boşta duran. * Sürüncemede kalmış iş. * Edb: Açık hece, bir vokalle okunan hece. (Bak: Müsned)
MUHALLAK: Tıraş olmuş. * Hacıların Mina'da tıraş oldukları yer.
MUTALLAKA: (Talak. dan) Boşanılmış kadın. Bırakılmış, nikâhı bozulmuş.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ALLAF : Yulaf satan kimse.
ALLAF : Yulaf satan kimse.
ÂL : Yüksek. Âlî. Yüce. Bülend.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...