Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AMİK: Hicaz vilâyetinde ulu bir ağaç.
AMİK(A): Dibi çok aşağıda, derin.
Mc: İnceden inceye pek ziyade araştırma ve düşünceden sonra anlaşılabilen derin ve ince mes'ele.
İçerisinde 'AMİK' geçenler
AMİK(A): Dibi çok aşağıda, derin. * Mc: İnceden inceye pek ziyade araştırma ve düşünceden sonra anlaşılabilen derin ve ince mes'ele.
ARİZ VE AMİK: Enine ve boyuna, genişliğine ve derinliğine, tafsilâtlı şekilde.
CERAMİKA: Musul yakınında Acem asıllı bir kavmin adı.
DAMİK: (C.: Devâmik) Belâ, musibet, dâhiye. Meşakkat, zahmet.
DİNAMİK: yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu. * Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli. * Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi, bir oluşu olan. Hareketle birlikte te'sirli kuvveti de olan.
ENHAR-I AMÎKA: Derin olan nehirler.
GAVR-I AMÎK: Derin dip.
MESAİL-İ AMÎKA: Derin mevzular. Derin mes'eleler.
MUKAMİK: Sözü boğazı içinden söyleyen.
MÜTEHAMİK: (Humk. dan) Kendisini ahmak gibi gösteren.
MÜTEHAMİKANE: f. Ahmakçasına, eblehçesine.
NAMIK: Kâtib, yazıcı.
NAMIK KEMAL: (Mi: 1840 - 1888) Tekirdağ'lı olup İslâm mücahidlerindendir. Yeni Osmanlılık hareketine vatan mefhumunu sokmuş, "Firâki, hapsi, nefyi kadr-i nâmusumla gördüm hep" diye haklı olduğunu dâima müdâfaa etmiştir. Ehl-i kemâl bir zat olduğu, davasının istikameti ve samimiyetinden anlaşılır.Hayatının sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğunun ve İslâm dünyasının kurtuluşunu "ittihad-ı İslâm" da görmüş ve bu uğurda gayret göstermiştir. Bu emelini, yazdığı " Celâleddin-i Harzemşah, Salahaddin-i Eyyubi, Yavuz Sultan Selim ve Fâtih Sultan Mehmed" isimli eserlerinde ortaya koymuştur. Mezarı Bolayır'dadır.
RAMİK: Miskle karıştırılan siyah bir madde.
TEDKİKAT-I AMİKA: Çok inceden ve derinden yapılan tetkik.
VAMIK: Seven. Âşık, sevdalı. * Meşhur bir hikâyede Azra'nın âşığının ismi.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AMİK(A) : Dibi çok aşağıda, derin. * Mc: İnceden inceye pek ziyade araştırma ve düşünceden sonra anlaşılabilen derin ve ince mes'ele.
AMİ : Senevî, yıllık. * Avamca. İleri gelenden olmayan. Câhil. Havassa âit olmayan. Avama âit ve müteallik.
AMA' : Dağbaşlarında olan duman.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...