Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AMAK: (Maak ve Mauk. C.) Göz pınarları.
AMAKA: Derinlik.
Iraklık.
İçerisinde 'AMAK' geçenler
AMAKA: Derinlik. * Iraklık.
GAMAK: Rutubet, ıslaklık. Rutubetli hava.
GÖZ BOYAMAK: t. Mc: Aldatmak, hileye düşürmek.
HAMAK: İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ağyatak.
HAMAKAT: Ahmaklık. Budalalık. Bönlük. Anlayışsızlık.
IHLAMAK: Ih diyerek deveyi çökertmek. * Ih diyerek yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermek.
ILGAMAK: At başıboş olarak dörtnala koşması.
KABINA SIĞMAMAK: t. Sabırsızlık, acelecilik. * Şişmanlamak.
KAMAKIM: (Kumkuma. C.) İçlerine mürekkep, zemzem gibi şeyler konulan yuvarlak testiler.
RAHTLAMAK: Ata raht ve takım takmak.
RAMAK: Nefes alacak kadar kalan hava, az bir hayat eseri. * Çok az şey.
ÜST PERDEDEN BAŞLAMAK: Ağız bozmak, sert konuşmak.
YAMAK: Yardımcı, yardak, muavin.
YORUMLAMAK: (Bak: Tefsir etmek)
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AMAKA : Derinlik. * Iraklık.
AMA' : Dağbaşlarında olan duman.
AMA' : Dağbaşlarında olan duman.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...