Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AMMA: (Bak: Emmâ)
AMMAL: Yapıcılar.
Devleti idare eden adamlar.
AMMAN: Şam diyârında Belka şehrinin adı.
AMMAR: Bayındırlaştıran, imar eden.
AMMAT: (Amm. C.) Amcalar.
İçerisinde 'AMMA' geçenler
AMMAL: Yapıcılar. * Devleti idare eden adamlar.
AMMAN: Şam diyârında Belka şehrinin adı.
AMMAR: Bayındırlaştıran, imar eden.
AMMAT: (Amm. C.) Amcalar.
DAMMAD: Hastalara efsun okuyan kimse.
GAMMAZ: Birisine iftira ederek zarar veren. Münafık, fitneci. * Adamın ayıplarını arayıp gizli şikâyet eden. * Tersane kethüdalarına mahsus altı çifte kayık.
GAMMAZANE: f. Fitnecilikle, gammazlıkla, koğuculukla.
GAMMAZİYYET: Koğuculuk, fitnecilik, gammazlık.
HAMMADUN: Çok hamdedenler. Çok çok şükür ve duâ edenler.
HAMMAL: (Haml. den) Bir ücret karşılığında eliyle veya sırtıyla yük taşıyan adam. * Mc: Kaba, görgüsüz, terbiyesiz.
HAMMALİYYE: Hamal ücreti.
HAMMAM: Banyo, hamam.
HAMMAMÎ: Hamam idare eden adam veya kadın. Hamamcı.
HAMMAMİYYE: Edb: Divan Edebiyatında giriş kısmı hamam eğlencesi tasvirine tahsis olunan kaside.
HAMMAR: (Hamr. den) Şarap yapan veya satan kimse. Meyhaneci, şarapcı. * Tas: Mc: Mürşid, şeyh, kılavuz.
HAMMAR: Eşekçi.
KAMMAS: Suya dalan.
KAMMAŞ: Külhancı.
MESAMMÂT: (Mesâmm. C.) Mesammlar. Delikler, gözenekler.
MUAMMA: (Amâ. dan) Anlaşılmaz iş. Karışık şey. Bilinmeyen hâl.
MUHAMMAT: Kızdırılmış nesne.
MUSAMMAT: Edb: Beyitleri kafiyeli ve dört kısımdan ibaret olan manzume.
MUŞAMMA': (şem'. den) Muşamba.
MUŞAMMA': (Şem'. den) Muşamba.
SAMMA: Sesi çıkmayan, sessiz. * Sağır ve dilsiz. * Katı ve son kaya. * Sağlam ve sert yer. * Belâ. * Zahmet, meşakkat.
TAMMA': (Tama'. dan) Çok tama' eden.
TAMMAH: Her şeye göz diken pek hırslı kimse.
TAMMAT: Kıyamet.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AMMAL : Yapıcılar. * Devleti idare eden adamlar.
AMM : Amca. Babanın kardeşi. * Çok cemaat.
AMA' : Dağbaşlarında olan duman.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...