Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AMUZ: f. Öğretmek mastarının emir kökü.
AMUZKÂRÎ: (Amuzgârî) Öğretmenlik, öğreticilik, muallimlik.
AMUZENDE: f. Talebe, öğrenci.
Muallim, öğretmen. Öğreten.
AMUZİŞ: f. Öğrenme.
Öğretme, tedrisat.
AMUZKÂR: (Amuzgâr) f. Muallim. Öğretici.
İçerisinde 'AMUZ' geçenler
AMUZKÂRÎ: (Amuzgârî) Öğretmenlik, öğreticilik, muallimlik.
AMUZENDE: f. Talebe, öğrenci. * Muallim, öğretmen. Öğreten.
AMUZİŞ: f. Öğrenme. * Öğretme, tedrisat.
AMUZKÂR: (Amuzgâr) f. Muallim. Öğretici.
BED-ÂMUZ: f. Kötülük, fenalık öğrenmiş. * Fenalık, kötülük öğreten.
EDEB-AMUZ: Edeb öğreten.
GAMUZ: İtham olunan, töhmet altında bırakılan. * İçinden kan giden dişi deve.
HIRED-ÂMUZ: Öğreten, öğretici, muallim.
HİKMET-AMUZ: f. Hikmetli. * Hikmet öğreten.
HİRED-AMUZ: f. Öğretmen, muallim.
NEV-AMUZ: f. Acemi. Yeni alışan.
RAMUZ: Deniz.
SEBAK-ÂMUZ: f. Ders arkadaşı.
TEGAMÜZ: (Gamze. den) (C: Tegamüzât) Birbirine göz ucu ile işâret etme.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AMUZKÂRÎ : (Amuzgârî) Öğretmenlik, öğreticilik, muallimlik.
AMUC : Eğri giden ok.
AMA' : Dağbaşlarında olan duman.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...