Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ANİF: Sert, kaba.
ÂNİF: Yakında geçen. Pek yakın geçmişte.
ÂNİF-ÜL BEYÂN: Biraz evvel bildirilen, az önce beyan olunan.
ÂNİF-ÜZ ZİKR: Az önce bildirilen, biraz evvel tebliğ edilen.
ÂNİFE: Gençlik çağının başlangıcı.
ÂNİFEN: Yukarıda.
Az önce, biraz evvel.
İçerisinde 'ANİF' geçenler
ÂNİF-ÜL BEYÂN: Biraz evvel bildirilen, az önce beyan olunan.
ÂNİF-ÜZ ZİKR: Az önce bildirilen, biraz evvel tebliğ edilen.
ÂNİFE: Gençlik çağının başlangıcı.
ÂNİFEN: Yukarıda. * Az önce, biraz evvel.
DARABÂT-I ANİFE: Şiddetli vuruşlar.
EBU HANİFE: (Bak: İmam-ı A'zam)
FIKARÂT-I ANİFE: Mezkur cümleler, yukarıda geçmiş olan cümleler.
HANİF: İslâmiyetten evvel Allah'ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim'in (A.S.) dininden olanların vasfı. * İslâmiyete kuvvetle bağlı olan ve ilmiyle âmil olan kimse. * Eğri. * Eski kötü hallerinden vazgeçip hakka ve doğruluğa yönelen.
HANİF: Gururlu, mağrur, kibirli. * Dargın, küskün.
HANİFE: Bir kabile ismi.
HANİFEN MÜSLİMEN: Müslim ve hanif olarak.
KANİF: İnsan cemaati. * Çok yağmur ve bulut. * Geceden bir parça.
KÂNİF: Udul eden, dönen, yoldan çıkan.
SANİFE: Bez kenarı.
TESANİF: (Tasnif. C.) Eserler, kitaplar.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ÂNİF-ÜL BEYÂN : Biraz evvel bildirilen, az önce beyan olunan.
ANİ : Ansızın, birdenbire. Bir anda. Hemen. * Son derece kızgın. * Olgunlaşmış, kemale erişmiş.
AN : En kısa bir zaman. Lahza. Dem. Cüz'i bir zaman.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...