Block title
Block content

Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ANİK: İnce, zarif, güzel. Acaib.
ANİK: Ense, boynun arkası.
ANİK: Çok nesne.
Devenin ancak dizini çekip yürüyebildiği kumlu yer.
İçerisinde 'ANİK' geçenler
ARANİK: Su kuşlarından boynu uzun bir kuş.
BEŞANİKA: Boşnaklar.
BOTANİK: Bitkileri inceleyen biyoloji ilmi. (Bak: Biyoloji)
DANIK: (C.: Devânik) Bir dirhemin altıda biri ve iki kırât ağırlığı. (Her kırat beş arpa ağırlığıdır.) * Zayıf düşkün davar.
DANİK: Bir dirhemin dörtte biri. * Mangır.
DANİK: Nezle.
DEVANİK: (Dânık. C.) Bir dirhemin dörtde birleri.
HANIK: (Hunk. dan) Boğucu, boğan. * Küçük dar yarık ve sokak.
HANIK: Boğmak.
HAVANIK: (Hânkah. C.) Tekkeler.
İNORGANİK: Fr. Mâden cinsinden olan, cansız maddelerden bulunan. Organik olmayan. Hayvan ve insan gibi vücud yapısına ait olmayan.
LAKANIK: Sucuk gibi içi doldurulmuş olan şey.
MECANİK: (Mencenik. C.) Mancınıklar. (Bak: Mancınık)
MEKANİK: Lât. Cisimlerin hareketleriyle alâkalı hâdiseleri inceleyen ilim. Mihanikiyetten bahseden kitap. * Makina. Makina aksamının hey'et-i mecmuası. * Kafa yormaksızın el veya makina ile yapılan.
MİHANİKÎ KIRAET: Kelimeleri, terkibleri doğru telâffuz etmekle beraber ezber dersi dinletiyormuş gibi çabuk çabuk okumaktır. Böyle okuyuş dinleyene bir şey anlatmaz. Ancak okuyanın mevzuu kavramış olduğunu anlatır. Öyle kıraet bir makinanın duygusuz işlemesine benzetilir.
MİHANİKİYYET: yun. (Mihanik. den) Makine sanayiini ihate eden fen ve ilimler. Makine gibi cansız şeyler. * Cansız ve duygusuz fakat ahenkli hareket ve hareket kabiliyeti.
MUANIK: Birbirinin boynuna sarılan. Kucaklaşan.
MUANİK: (Unk. dan) Birbirinin boynuna sarılan, kucaklaşan.
MÜNHANİK: (Hank. dan) Boğulmuş. Boğuk.
MÜTEANİK: Birinin boynuna sarılan.
ZÜRMANİKA: Sof zırh.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ANİ : Ansızın, birdenbire. Bir anda. Hemen. * Son derece kızgın. * Olgunlaşmış, kemale erişmiş.
AN : En kısa bir zaman. Lahza. Dem. Cüz'i bir zaman.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...