Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ANED: Cânib ve nâhiyeler.
ANEDE: Çok inatçılar. Muannidler.
İçerisinde 'ANED' geçenler
ANEDE: Çok inatçılar. Muannidler.
HANEDAN: f. Soyca dindar ve asil âile. * Peygamber (A.S.M.) sülâlesi.
MUANEDE: (Anud. dan) İnad etme, ayak direme.
MÜSANEDE: (Müsânedet) Arka çıkma, yardım etme, muavenette bulunma.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ANEDE : Çok inatçılar. Muannidler.
ÂNE : f. Kelime sonuna getirilerek zarfiyet ifâdesi için kullanılan nisbet edatıdır. Meselâ: Mütefekkirâne (: Mütefekkire yakışır halde) kelimesinde olduğu gibi.
AN : En kısa bir zaman. Lahza. Dem. Cüz'i bir zaman.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...