Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ANEN: Arız olmak.
ANEN FE ANEN: Zamanla, gittikçe, devamlı.
İçerisinde 'ANEN' geçenler
AHYANEN: (İhyânen) Zaman zaman, arasıra. Kâh kâh.
ANEN FE ANEN: Zamanla, gittikçe, devamlı.
BİMANEND: Eşsiz, nazirsiz.
DANENDE: f. Bilgin, bilen, Haberli.
HANEN: şevk. * Nefsin cima arzusu.
HÂNENDE: f. Okuyan, şarkı söyleyen.
HÂNENDE-GÂN: f. (Hânende. C.) Hânendeler, şarkı söyleyenler, şarkıcılar.
HÂNENDE-GÎ: f. Şarkıcılık, hânendelik.
HEMANEND: f. Benzer, gibi.
İHSANEN: İhsan suretiyle. Bağışlayarak, lütuf ve iyilik ederek.
İHYANEN: (Bak: Ahyanen)
İ'LANEN: İlân ederek, ilân yoluyla.
İSTİHSANEN: Beğenerek, istihsan ederek.
LİSANEN: Konuşarak. Dil ile. Söz söyleyerek.
MANEN: Mânâca. Mânâ cihetiyle. Ruhca. Esasca. Bâtınen. İç varlık bakımından.
MANEND: f. Benzer. Denk. Eş. Gibi.
MANEND-ÂBÂD: Ölümle kıyamet arasında geçen zaman.
MANENDE: Benzeyen, mümâsil.
MECCANEN: Ücretsiz, parasız.
MEHANEN: Küçümsenerek, hafifsenerek.
MEKÂNEN: Mahal ve yer bakımından.
MANEND-İ BÎMİSAL: Misilsiz, benzersiz olan.
RESANENDE: f. Ulaştırıcı, getirici.
SİYYANEN: Birbirine denk ve eşit olarak. Müsavi bir tarzda.
VİCDANEN: Vicdanca, iyilik hissine göre.
ZEMANEN: Zamanca, zaman bakımından. * Vaktinde, vaktiyle.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ANEN FE ANEN : Zamanla, gittikçe, devamlı.
ÂNE : f. Kelime sonuna getirilerek zarfiyet ifâdesi için kullanılan nisbet edatıdır. Meselâ: Mütefekkirâne (: Mütefekkire yakışır halde) kelimesinde olduğu gibi.
AN : En kısa bir zaman. Lahza. Dem. Cüz'i bir zaman.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...