Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ARİR: Garip.
İçerisinde 'ARİR' geçenler
DARİR: (C.: Edirrâ) Kör, a'mâ. * Nefis. * Cismin bakiyyesi. * İri vücutlu fakir kişi.
DEHARİR: Zamânın şiddetleri.
DUD-İ HARİR: İpek böceği.
ESARİR: Gizli sırlar. * Yüz ve avuçtaki çizgiler.
GARÎR: Kefil. * Güzel ahlâk. * Durumdan veya işten anlamıyan.
HABARÎR: (Hıbrîr. C.) Dağçiçekleri. Dağda yetişen çiçekler.
HARİR: İpek. İpekten yapılmış. * Harâretli. Sıcak.
HARÎR: Su akarken çağlamak. * Yel eserken fışıldamak. * Horuldamak.
HARİRÎ: İpek eşya. * İpek tüccarı. * Bir nevi kâğıt.
HARİRÎ: (Kasım bin Ali) (Mi: 1054-1122) Irak'ta doğdu. İnhitat (çöküş) devrinin ediblerindendir. "Makamat" adlı eseriyle şöhret bulmuştur. Bediüzzaman-ı Hemedanî'nin Makamları misal alınarak yazılmış elli makameyi (nutukları) ihtiva eder.
HARİRİYE: Un ve süt ile yapılan bulamaç.
KAMATIR (KAMTARİR): Katı, sağlam.
KAMTARİR: Çatık suratlı.
KARİR: Mesrur, sevinmiş, memnun. Beşâret ve müjde sebebi ile parlayan göz.
KARİR-ÜL AYN: Memnun, mesrur, gözü aydın.
KAŞ'ARİRE: Ürpermek, titremek.
KAVARİR: (Karure. C.) Gözbebekleri. * Şişeler.KAVAS : Eskiden vezirlerin maiyetlerinde kullandıkları silâhlı adamlar.
MENSUCÂT-I HARİRİYYE: İpek dokumalar.
NAHARİR: (Nihrir. C.) Bilgili, akıllı ve âlim kimseler. Fâzıl ve mâhir kişiler.
PARİR: f. Dayak, destek, direk.
SARİR: (Kapı, kalem vs. de) Cızırtı, gıcırtı.
SARİR-İ HÂME: Kalem cızırtısı.
SEARİR: Bir ot cinsi. * Burun içinde olan yarık.
ŞEARİR: Davar yanırına üşüşen sinek ve üvez. * Her yöne dağılmak.
TEKARİR: (Takrir. C.) Teklifler, takrirler, önergeler.
ZARİR: (C.: Ezırre-Zırrân) Kaba, sert yapılı ve muhkem yer.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ARIK : Uykusuz kimse, uykusuz olma halindeki.
ÂR : Utanma, mahcubiyet. Utanılacak şey. Ayıp. Şiyb. Şerm. Haya.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...