Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ARAS: Yorgunluk, bitkinlik.
Hayranlık.
ARASAT: (Aresât) Mahşer yeri. Haşir ve neşir meydanı.
ARASTE: f. Bezenmiş süslenmiş.
Çarşının bir esnafa mahsus kısmı.
Vaktiyle ordu çarşısı, ordugâhta kurulan seyyar çarşı.
ARASTE-GÎ: f. Süslülük, bezenmişlik, ârâstelik.
İçerisinde 'ARAS' geçenler
ARASAT: (Aresât) Mahşer yeri. Haşir ve neşir meydanı.
ARASTE: f. Bezenmiş süslenmiş. * Çarşının bir esnafa mahsus kısmı. * Vaktiyle ordu çarşısı, ordugâhta kurulan seyyar çarşı.
ARASTE-GÎ: f. Süslülük, bezenmişlik, ârâstelik.
BARAS: Tedavi edilmesi mümkün olmayan ve vücutta beyaz lekeler meydana getiren bir hastalık.
DARAS: Ekşi yemekten dolayı dişin kamaşması.
FARAŞ: (Feraşe. den galat) Süprüntüleri toplamağa ait kulplu kutu, kürekçik. Süpürge. (Bak: Ferraş)
HARÂS: f. Hayvanla döndürülen değirmen.
HARÂS-I HARÂB: Harap olmuş değirmen. * Mc: Dünya.
HARAS: f. Dilsizlik, dilsiz olma.
HARASET: Çift sürme. * Sürülen yer. Tarla. * Ekincilik, çiftçilik.
HARAŞ: f. Hayvan ile döndürülen değirmen.
HARAŞİF: (Harşef. C.) Balık pulları. Pul pul olan şeyler. * Yaprakları balık puluna benzeyen bitkiler.
İP PARASI: Mc: Belâyı savmak için verilen şey.
KARAŞİME: Maymunların gece çıkıp yattığı bir ağaç.
MUTARASSID: Gözleyen. Tarassud eden.
MUTARASSIDÂNE: f. Tarassud edene yakışır şekilde.
SARASIR: (Sarsar. C.) şiddetli ve gürültülü rüzgârlar.
SARASIRA: Şam vilâyetinde yetişen bir otun adı.
TARAS: İzdihamlık, çok kalabalık.
TARASRUS: Katı olmak, şiddetlilik. * Sağlam olmak.
TARASSUD: Bir şeyi çok dikkat ederek gözetleme. İntizar üzere olma. Gözetleme.
TARASSUDÂT: (Tarassud. C.) Gözlemler, tarassutlar, gözetlemeler.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ARASAT : (Aresât) Mahşer yeri. Haşir ve neşir meydanı.
ÂRÂ : f. Süsleyen. Bezeyen.
ÂR : Utanma, mahcubiyet. Utanılacak şey. Ayıp. Şiyb. Şerm. Haya.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...