Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ARTI: Mat: (+) ile gösterilen toplama işaretinin adıdır.
İçerisinde 'ARTI' geçenler
CÜMLE-İ ŞARTİYE: (Bak: şart)
CÜMLE-İ ŞARTİYE: (Bak: Şart)
HURUF-U ŞARTİYE: (Bak: Şart edatları)
JARTİYER: Fr. Çorap bağı.
KAZİYE-İ ŞARTİYYE: Man: İki cümleden ibâret, fakat bunlardan birinde olan hüküm diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan, yâni; aralarında mülâzemet ve irtibat bulunan kaziyedir.
KAZİYE-İ ŞARTİYYE-İ MUTTASILA: Man: Mevzu ile mahmulü birer cümle olmakla, birinde bir şeyin üzerine olunan hüküm, diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan kaziyyedir. (Eğer bir cisim ağır ise, bir yere yerleştirilmedikçe düşer gibi.)
KAZİYE-İ ŞARTİYYE-İ MÜNFASILA: Man: Mahmulü birden fazla olmakla bu mahmulllerin biri elbette mevzua isnad olunmak lâzım geldiğine hükmolunan kaziyyedir. (Adet ya tektir, ya çifttir) gibi.
KOMPARTIMAN: Fr. Yolcu trenlerinde vagonların bölümlerle ayrılmış kısımlarından her biri.
LABİŞARTIN: (Lâ bişartın) Kayıtsız şartsız. Bir şarta dayanmaksızın.LABORATUVAR : Fr. İlmî ve sınaî çalışma ve araştırmalar yapmak için çeşitli cihaz ve malzemelerin bulunduğu yer.
MÂ-İ ŞARTİYE: İki muzariyi cezmeder, şart ve cezâ mânasını ifade eder. $(Ne yazarsan, yazarım) misalinde olduğu gibi.
PARTİZAN: Fr. Kendi partisine aşırı düşkün olup başkasına hak tanımak istemeyen kimse.
ŞARTİYE: Şart ile olan. Şartlı. (Bak: Şart)
ŞARTİYYET: Şartlılık. Şarta bağlı olmaklık.
TARTİB: Islatma, rutubetlendirme. Islatılma. * Tâzelik verme. * Hoşlandırılma. * Hurmanın rutubetli olması.
TARTİB-İ LİSAN: Güzel bir söz söyleyerek dili mânen tatlılaştırma.
TARTİL: Saçı yağlamak.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ARTAL : Akranlarından ve benzerlerinden çok daha iri yapılı olan.
ÂR : Utanma, mahcubiyet. Utanılacak şey. Ayıp. Şiyb. Şerm. Haya.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...