Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ARUZ: Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere etrafındaki nahiye ve köyler.
Edb: Şiirin ahenk ölçülerinden, nazmın vezinlerinden bahseden ilim. Arap, Fars, Türk şiirinde kullanılan vezin ki, hecelerin uzunluk (kapalılık) ve kısalık (açıklık) değerlerine dayanır.
Bir beytin birinci mısraının son kısmı.
Çadırın ortasına dikilen ve ona destek olan kazık.
Tas: Süluk edenlerin karşısına çıkan çok şeyler, birisine ârız olan iş ve ihtiyaç.
Yan taraf.
Yanak.
Yol.
Usûl.
ARUZ KALIPLARI: (Bak: Bahr)
İçerisinde 'ARUZ' geçenler
ARUZ KALIPLARI: (Bak: Bahr)
EVZAN-I ARUZİYYE: Edb: Aruz vezinleri.
TAARÜZ: Muaraza edişmek, çekişmek.
TEARUZ: Muâraza. İki kişi arasında zıddiyet, mümânaat etmek.
TEARUZEN: Birbirine zıt olarak, muarız olarak.
TEBARÜZ: Belli olma, belirtme. Görünme. * İki hasım cenk için meyadan çıkma.
TEMARUZ: Yalandan hastalanmak. Kendini hasta gibi göstermek.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ARUZ KALIPLARI : (Bak: Bahr)
ARUB : (C: Urub) Erkeğini seven kadın.
ÂR : Utanma, mahcubiyet. Utanılacak şey. Ayıp. Şiyb. Şerm. Haya.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...