Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ASEM: Kesbetmek. Kazanmak. çalışmak.
Dirsekten itibaren elin kuruyup çolak ve eğri olması.
Ayağın topuktan kuruyup eğilmesi ve aksak olması.
ASEMM: Çok sağır.
ASEMSEM: Kuvvetli, büyük deve.
AŞEM: Kuru ekmek.
AŞEME: Kuru ekmek parçası.
Büyük azı dişi.
AŞEM: Kuru ekmek.
İçerisinde 'ASEM' geçenler
ASEMM: Çok sağır.
ASEMSEM: Kuvvetli, büyük deve.
AŞEME: Kuru ekmek parçası. * Büyük azı dişi.
BÂ-İ KASEM: Arabçada yemin maksadı ile kelime başına getirilen bâ. $ "Billâhi" gibi. * Farsçada: Bâ $ diye yazılırsa; ile, beraber, birlikte, sâhip mânalarına gelir. Arapçadaki Zû gibidir.
GASEM: Gecenin sonunda olan karanlık.
GAŞEMŞEM: Şecaatinden kimseye baş eğmeyen. * Başını döndürüp yabana iltifat etmeyen. * Zulmedici. * Methi istediği gibi yapamamak.
HASEM: Burnun yassı ve geniş olması.
HAŞEM: Taraftarlar ve hizmetçiler. Düşmanlarına karşı koruyanlar. Aile.
HAŞEM: Burun içinde olan bir illettir ve kokuyu değiştirir. * Genzin tıkanıp burnun koku almaması.* Etin kokması.
HAŞEME: (C.: Haşem) Kol. Kollukçu. Hizmetkâr.
HAŞEM-NİŞİN: f. Göçebe.
HAŞEME: (C.: Haşem) Kol. Kollukçu. Hizmetkâr.
KASEM: Yemin. Ahdetme.
KASEMÂT: Ahdler, yeminler.
KASEMÂT-I KUR'ANİYE: Kur'andaki ahitler, yeminler.
KAŞEM: Yetişmeden yenen beyaz hurma koruğu.
MUKASEME: (Kısm. dan) Paylaşma, bölüşme, taksim etme.
TAHILLET-ÜL KASEM: Yemin keffareti.
VAV-I KASEM: Gr: Herhangi bir kelimenin, çok defa Allah isminin evveline gelerek, yemin için kullanılan vav harfi. Vallahi, Veşşemsi, Velfecri kelimelerinde olduğu gibi.
YASEMİN: f. Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ASEMM : Çok sağır.
ASED : Cimâ etmek. * İp bükmek.
AS : Mersin ağacı.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...