Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ASGAR: En küçük. Daha küçük.
ASGARAN: Kalb ile dil
ASGARÎ: En az. En küçük.
İçerisinde 'ASGAR' geçenler
ÂLEM-İ ASGAR: Daha küçük âlem. En küçük âlem. * İnsan. (Nasıl ki insanın anasırları, Kâinatın unsurlarından; ve kemikleri; taş ve kayalarından; ve saçları nebat ve eşcarından, ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları, Arz'ın çeşmelerinden ve mâdeni sularından haber veriyorlar, delâlet edip onlara işaret ediyorlar. Aynen öyle de, insanın ruhu, âlem-i ervahtan; ve hafızaları, levh-i mahfuzdan; ve kuvve-i hayaliyeleri, âlem-i misalden.. ve hakeza.. her bir cihazı bir âlemden haber veriyorlar. Ve onların vücudlarına kat'i şehadet ederler. L.)
ASGARAN: Kalb ile dil
ASGARÎ: En az. En küçük.
CİHAD-I ASGAR: Küçük savaş. İslâm müdâfaası için silahla savaşma.
CÜZ-İ ASGAR: En küçük cüz. En ufak parça.
DÜBB-Ü ASGAR: Küçük ayı denen ve Kutup yıldızı etrafında devreden yedi tanelik yıldız kümesi.
HADD-İ ASGAR: Man: Bir hükmün veya neticenin mevzuu. Küçük kaziye.
HADES-İ ASGAR: Fık: Taharet-i suğra ile, yani yalnız abdest ile giden taharetsizlik hali. Bevletmek, kan gelmek sebebi ile hasıl olan hades gibi.
NEYYİR-İ ASGAR: Ay. Kamer.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ASGARAN : Kalb ile dil
ASGA : Öğrenmeğe çok hevesli. * Çarpık suratlı.
AS : Mersin ağacı.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...