Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ASLÎ: Asla aid ve müteallik.
ASLİYYET: Asl'ın hususiyeti ve hâli. Hususilik, mümtaziyet, seçkinlik.
Başka şeyler karışmamış olan bir şeyin ilk hali.
İçerisinde 'ASLÎ' geçenler
AHKÂM-I FER'İYYE VE AHKÂM-I ASLİYYE: (Bak: Şeriat)
ASLİYYET: Asl'ın hususiyeti ve hâli. Hususilik, mümtaziyet, seçkinlik. * Başka şeyler karışmamış olan bir şeyin ilk hali.
CASLİK: (Cesâlik) Nasrâniler hakîmi. * Çokluk, kesret.
ECZÂ-İ ASLİYE: Vücudda temel teşkil eden parçalar ve kısımlar, unsurlar.
EDİLLE-İ ASLİYE: (Bak: Edille-i erbaa)
GARAZ-I ASLÎ: Asıl gaye, esas maksad.
HARF-İ ASLÎ: Gr: Arabça bir kelimenin kökünü teşkil eden harften olan. (Ekserisi üç harften ibaret olur.)
HAVAİC-İ ASLİYE: Fık: Mesken ile, eve lüzumlu eşyadan ve kışlık, yazlık elbise ile lüzumlu silâhtan, âletten, kitaptan ve binek (hayvan) ile hizmetçi ve bir aylık - sahih görülen diğer bir kavle göre; bir senelik - nafakaya mahsus erzaktan ibârettir.
HEY'ET-İ ASLİYE: Aslındaki şekil ve suret.
HURUF-U ASLİYE: (Bak: Harf-i aslî)
MASLİYE: Tarhana çorbası. * Koruk aşı.
ME'MURİYET-İ ASLİYE: Asıl me'murluk.
TASLİB: (Salb. dan) Haça germek. Haç çıkarmak. * (Sulb. dan) Sertleştirmek. Katılaştırmak, katılaştırılmak.
TASLİM: Kulağı dibinden kesmek.
TASLİT: Musallat etmek. Birini başka birine belâ etmek. Sataştırmak.
TASLİYE: "Sallâllahü Aleyhi Vesellem" diyerek dua etmek. * Bir şeyi yakmak için ateşe atmak. (Bak: Sallâllahü Teâlâ)
VATAN-I ASLÎ: Bir insanın doğup büyüdüğü veya içinde barınmak kasdedip, başka yere gitmek istemediği yerdir. Yalnız en az 15 gün kalmak istediği yer de kendisi için vatan-ı ikamettir. (Bak: Mukim) * Cennet.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ASLİYYET : Asl'ın hususiyeti ve hâli. Hususilik, mümtaziyet, seçkinlik. * Başka şeyler karışmamış olan bir şeyin ilk hali.
ASL : Yelmek. Seğirtmek.
AS : Mersin ağacı.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...