Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ASLA': Başının tepesinde ve önünde kıl olmayan.
Küçük başlı.
ASLA: Hiçbir zaman.
ASLÂB: (Sulb. C.) Sulbler, beller.
ASLÂD: Sert, katı ve düz. (Çakmak taşı hakkında). Ateşsiz.
Cimri, hasis, pinti.
ASLAH: Kulağı hiç işitmeyen.
ASLAH: En sâlih. Daha sâlih.
ASLAHAKELLAH: Allah seni ıslâh etsin (meâlinde duâ).
ASLAH TARİK: En selâmetli tarz. En salih usul, yol.
ASLAT: Koyu, sahin.
İçerisinde 'ASLA' geçenler
ASLA': Başının tepesinde ve önünde kıl olmayan. * Küçük başlı.
ASLÂB: (Sulb. C.) Sulbler, beller.
ASLÂD: Sert, katı ve düz. (Çakmak taşı hakkında). Ateşsiz. * Cimri, hasis, pinti.
ASLAH: Kulağı hiç işitmeyen.
ASLAH: En sâlih. Daha sâlih.
ASLAHAKELLAH: Allah seni ıslâh etsin (meâlinde duâ).
ASLAH TARİK: En selâmetli tarz. En salih usul, yol.
ASLAT: Koyu, sahin.
GASLAK: Pişmemiş ve tuzlanmamış olan şey.
İDARE-İ MASLAHAT: Bir işi mümkün mertebe iyi-kötü yürütmek.
Lİ-MASLAHATİN: Maslahat için. İş icâbı.
Lİ-ECL-İL-MASLAHA: İş icabı, maslahat için.
MASLAHAT: İş, mes'ele. * Sulh yolu. * Fayda, maksad, keyfiyet. (Zıddı; mefsedettir)
MASLAHAT-I MÜRSELE: Şeriat tarafından ne itibar ve ne de ibtâl ve ilgâ edildiği mâlum olmayan bir mes'elenin maslahat üzere fakihler tarafından hükümlendirilmesi.
MASLAHATBÎN: f. İş yapabilen. İş görmesini bilen.
MASLAHATGÜZÂR: f. İş bilir. * Elçi vekili. Elçi namına işleri tâkible vazifeli kimse.
MASLAHATKÂRÂNE: f. Maslahata, işe ve maksada uygun surette.
MASLAHATŞİNÂS: f. İşten anlıyan, iş bilen.
MASLAK: Su yolu üzerinde bulunan su haznesi. * Dâima akan su borusu. * Büyük yalak.
ÜST PERDEDEN BAŞLAMAK: Ağız bozmak, sert konuşmak.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ASLA' : Başının tepesinde ve önünde kıl olmayan. * Küçük başlı.
ASL : Yelmek. Seğirtmek.
AS : Mersin ağacı.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...