Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
ASMÂ: Ön ayağı beyaz olan dişi koyun.
ASMA': Küçük kulaklı.
Zeki kimse.
ASMA: Elleri veya bacakları eğri olan.
ASMA': Uyanık ve gözü açık (adam)
Keskin (kılınç).
ASMAH: Çok cesur, pek kahraman.
ASMAÎ: Arapların şöhret bulmuş şairi.
ASMAN: f. Gökyüzü, sema.
ASMANE: f. Dam, tavan, kubbe.
ASMAN-GÛN: f. Gök mavisi.
ASMANÎ: (C.: Asmâniyân) f. Gökyüzüne, aya, güneşe mensub.
Açık mavi.
ASMANÎ ÂHEN: f. Yıldırım.
ASMAR: f. Mersin ağacı.
İçerisinde 'ASMA' geçenler
ASMA': Küçük kulaklı. * Zeki kimse.
ASMA': Uyanık ve gözü açık (adam) * Keskin (kılınç).
ASMAH: Çok cesur, pek kahraman.
ASMAÎ: Arapların şöhret bulmuş şairi.
ASMAN: f. Gökyüzü, sema.
ASMANE: f. Dam, tavan, kubbe.
ASMAN-GÛN: f. Gök mavisi.
ASMANÎ: (C.: Asmâniyân) f. Gökyüzüne, aya, güneşe mensub. * Açık mavi.
ASMANÎ ÂHEN: f. Yıldırım.
ASMAR: f. Mersin ağacı.
AVRUPALILAŞMAK: Avrupalıların fikirlerini ve yaşayış tarzını benimsemek. Türkiye'de batılılaşma olarak kullanılmaktadır. Avrupa zamanımızda ilim ve teknikte ilerlemiş olmakla beraber inanışları, ahlâkları, felsefeleri ve yaşayış tarzı ile geri bir düşünüşü temsil eder. Avrupaya, batıya özenmek, eşkiyanın gasbettiği servetine özenmeğe benzer. Batının, mazlum milletleri ezmek için vasıta ve silah olarak kullandığı ilim ve tekniğe sahip olmak, İslâm'ın hakkıdır. İslâm dünyası ilim ve tekniğe sahip olmakla hem batının zulmüne son verecek, hem de bunu insanlığın hayrına, barış için ve insanlığın saadeti, mutluluğu için kullanacaktır. Amma batının hayat felsefesi insanlık için bir zehirdir ve onu reddeder. (Bak: Asrî)
AYİNE-İ ÂSMÂN: Güneş.
BAŞMAK: Eskiden kullanılan bir çeşit ayakkabı.
HASMANE: f. Düşmancasına. Düşman gibi. Hasma mahsus halde.
HEFT-ASMAN: Yedi kat gök.
KASMA: Ufak boynuzlu dişi koyun.
KENAR-I ÂSMÂN: Ufuk.
MASMASA: Ağzın önü.
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
ASMA' : Küçük kulaklı. * Zeki kimse.
ASM : Sargı. * Kırılmış kemiğe bağlanan ağaç.
AS : Mersin ağacı.
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...